Stikkordarkiv: Stavanger

Karbonboblen vil ramme Stavanger

Publisert i Rogalands Avis 07.05.2014

Karbonboblen truer StavangerI løpet av de 2 siste årene har klimadebatten fått et nytt begrep, karbonboblen. Denne boblen tar utgangspunkt i regnestykket som det internasjonale energibyrået IEA og mange andre har satt opp. Tallene viser at verdens klima maksimalt tåler at atmosfæren blir tilført 565 gigatonn karbon, dette for at vi fortsatt skal ha en 50% sjanse til å ikke overskride 2 graders global temperaturøkning. De kartlagte reservene av olje, kull og gass utgjør ca 3000 gigatonn. Disse reservene er en del av de bokførte verdiene i energiselskapene, og verdiene er basert på at alle forekomstene kan tappes, selges og brennes.

Men hva skjer når verdenssamfunnet klarer å finne fram til enighet om tiltak som vil redde klimaet? Hva skjer hvis klimatoppmøtet i Paris i 2015 ender med en internasjonal avtale om en karbonskatt som er akkurat effektiv nok til at 2 graders målet fortsatt kan holdes i synsfeltet? Altså en avtale som vil gi håp til klimaflyktninger, og en mulighet for dagens nyfødte, slik at de kanskje kan oppleve tilnærmet samme leveforhold som det vi sitter med i dag?

Den dagen dette skjer vil samtlige olje, gass og kullselskap rase i verdi.

I løpet av 2013 har en rekke banker og finansanalytikere rykket ut og advart om dette; her ligger det en boble som er vesentlig større enn den som sjokkerte bankverdenen i 2008. Det er ikke bare snakk om en nedskrivning av verdier, men også store inntekstbortfall over flere tiår. Dette er karbonboblen, og den vokser seg raskt større. Her finner vi grunnen til at til og med president Obama i fjor gikk ut og advarte mot fortsatte investeringer i fossile selskap. Les videre

facebooktwittermail

Parlamentarisme for dummies

Publisert i Rogalands Avis 15.01.2014

Parlamentarisme for dummiesParlamentarisme, formannskapsmodell, utvalgsmodell, dette er ord som det haster at vi i Stavanger blir fortrolige med.

Den høyredominerte posisjonen i bystyret i Stavanger har nemlig kjørt igang en prosess hvor det ser ut til at målet er å innføre parlamentarisme som styringsform. Vår tvillingby i sør, Sandnes, har allerede utredet dette, de tenker å skifte etter neste valg. Den norske kommuneloven gir nemlig kommunene mulighet til å velge mellom 2 ulike hovedmodeller; parlamentarisme er unntaket som vi finner i Oslo, Bergen og Tromsø. Les videre

facebooktwittermail

Stavanger i utrygge hender

Publisert i Rogalands Avis 17.12.2013

Stavanger i utrygge henderPolitikerne i Stavanger har startet debatten om sentrum. Sentrum er et lite og tett bebygd område, her har vi blant annet trehusbyen Stavanger. Vi skal nå vedta en reguleringsplan for sentrum, en såkalt sentrumsplan.

Fem grupper med arkitekter har fått presentere sine spennende tanker om hvordan sentrum kan bli i framtida. Miljøpartiet De Grønne ser fram til dette arbeidet. Vi er enige i at Stavanger og andre byer må bygges tettere, byene må legges til rette slik at flere kan bo i energivennlige boliger og klare seg uten bil. Byene må ha en best mulig blanding med boliger og arbeidsplasser.

Vi har lite å lære av de områdene som ble bygd ut på 70- og 80-tallet. Eneboliger med store plener og store garasjer er nå like akterutseilt som tømmerhusene fra 1800-tallet. Men reguleringsmessig har vi faktisk en del å lære av de eldste områdene i trehusbyen, dette var en by laget for gåing og sykling. Les videre

facebooktwittermail