Stikkordarkiv: sprøytemidler

La humla surre

La humla surreLeserbrev publisert i Stavanger Aftenblad 10.06.2014

Vi kunne nylig lese på Stavanger sine egne hjemmesider at kommunen skal bruke mindre gift enn de har gjort. Dette er en gladsak, men i denne nyhetsmeldingen er det også et budskap imellom linjene.

I følge seksjonsleder Felicitas Heimann i Park og vei skal de slutte å bruke giftige sprøytemidler rundt barnehager, ved lekeplasser, og langs vassdrag. Burde det ikke være en selvfølge å ikke bruke gift på slike steder? Har dette virkelig pågått fram til 2014? Sprøytingen som i disse dager foregår langs veikanter og fortau blir ikke nevnt.

I følge Forbrukerrådet er vi verdens giftigste folkeferd. Blodprøver viser at det har vært en kraftig vekst i antallet skadelige kjemikalier i blodet hos nordmenn. Selv om det ikke er så høye verdier av hvert enkelt stoff er det mange forskere som nå roper et kraftig varsko om den såkalte coctaileffekten, vi vet lite om hvordan kjemikaliene virker sammen. Mange av disse stoffene kan føre til skader på arveanlegg og til nedsatt fruktbarhet.

Disse stoffene kommer sannsynligvis fra mat, klær, leker og andre forbruksvarer. Funnene som Forbrukerrådet har gjort har ingen direkte sammenheng med bruken av sprøytemidler i Stavanger, men det minner oss om at ukritisk bruk av giftige kjemikalier er i ferd med å ramme oss på en svært alvorlig måte. Vi må bli mer restriktive. Det burde være en selvfølge å ikke sprøyte med gift der barn og unge ferdes, målet må bli en giftfri kommune.

Dette kommer jeg til å ta opp i Kommunalstyret for miljø og utbygging i møtet i kveld.

Vi vet nå at bruken av giftige sprøytemidler rammer det biologiske mangfoldet. Det at insekter og planter forsvinner vil etterhvert føre til reduserte avlinger, og det vil true selve livsgrunnlaget. De brune nysprøytede veikantene vi ser rundt omkring i Stavanger har en alvorlig pris.

Men det er ikke bare kommunen som har et ansvar. I hagesentrene kan vi se at vanlige innbyggere handler bøttevis med giftige stoffer som de skal bruke på plenene og rundt husveggene, for å føre krig mot arter de ikke liker. At denne krigen også er en krig mot det økosystemet vi er avhengige av tenker de nok ikke over.

I følge Naturvernforbundet har vi 206 biearter i Norge, dette stemmer ikke helt, 12 av disse ser nå ut til å være utryddet. Naturvernforbundet rykker derfor ut og oppfordrer alle hageeiere om å ikke bruke gift, om å plante humlevennlige planter, og å invitere ville planter inn i hagen.

Det har nå blitt moderne å dyrke urter i krukker, da bør vi vel også akseptere urtene som trives i plenen? Det er greit å ha som hobby at plenen kun skal inneholde en eneste type grasplante, men da må dette være basert på luking, og ikke eksperimentering med giftige plantevernmidler.

Et giftfritt Stavanger betyr en by hvor plener og veikanter blomstrer og bier og humler surrer.  Dette gjør det også mulig for Svarttrosten, som er selve symbolet på sommer og trivsel, å fortsette å synge fra murpipene.

Torfinn Ingeborgrud, Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

facebooktwittermail