Parker piggene i dag

Publisert i Rogalands Avis 26.03.2013

Sola kommer nå høyere for hver dag, det er tydelig at våren er i anmarsj. Likevel er det en stor andel av bilistene som kjører rundt med pigger i hjulene.

I følge Statens Vegvesen brukte 27,8% piggdekk i Stavanger/Sandnes vinteren 2012. I Oslo var det på samme tid 15,1%, og i Bergen 16,6%. Disse byene har innført piggdekkgebyr. Oslo har også miljøfartsgrenser.

Denne vinteren har vi knapt hatt snøfall i Stavanger, muligheten til å trene seg til å beherske glatt føre er liten. Dette gir mange en usikkerhetsfølelse, det ser ut til at redselen for å oppleve glatt føre gir en høy piggdekkandel selv om det reelle behovet for pigger har gått ned.

Hvorfor er dette noe å mase om? Jo, piggdekk forårsaker helseproblem for befolkningen.

Mens jeg skriver dette kan jeg se på internett at Stavanger akkurat i dette øyeblikk har ”mye luftforurensing” og ”helserisiko foreligger”. Kurvene peker oppover. Les videre

facebooktwittermail

Planleggerne saboterer syklingen

Skrevet sammen med Per Hassel Sørensen, publisert i Rogalands Avis 26.02.2013

Bystyret i Stavanger vedtok for et år siden en strategi for sykling med en målsetting om at sykkelandelen skal økes til 16% innen utgangen av 2015. Dette er et barskt mål som krever stor innsats hvis vi skal ha håp om å lykkes.

Fylkestinget har vedtatt lignende målsettinger. Også på Stortinget er det vedtatt at andelen syklende og gående skal opp. Økt sykkelandel vil redusere klimautslipp, kutte køer og bedre helsen.

Storting og departement har laget en rekke lover og forskrifter for å sikre at det blir tatt hensyn til de myke trafikantene i nye vegprosjekter. «Forskrift om anlegg av offentlig veg», en forskrift til Veglovens §13 sier: «Ved planlegging og utbygging av vegnettet skal det fastlegges hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles.» Hvordan dette skal gjøres i praksis er presisert i ulike håndbøker, for eksempel Håndbok 017 og Håndbok 021. I den siste kan en lese: «Tilbud for gang og sykkeltrafikken skal avklares i overordnet plan. Gang- og sykkelveg føres i egen tunell, alternativt i samme tunell skilt med rekkverk fra biltrafikken, eller i en trase i dagen».

For noen uker siden presenterte Statens Vegvesen Ryfastprosjektet i et møte i Rådhuset. På spørsmål fra Miljøpartiet De Grønne om hva syklistene skal gjøre den dagen Ryfast åpner og fergene forsvinner ble det tydelig at dette hadde man ikke tenkt på. Les videre

facebooktwittermail

Hvor er De Grønne?

Publisert i Rogalands Avis 12.02.2013

Det er nå bare et drøyt halvår til Stortingsvalget. Mange nettaviser legger i disse dager siste finpuss på sine valgomater, de tegner opp linjer med Rødt i venstre ende og FrP i høyre ende. Hvor hører så Miljøpartiet De Grønne til på denne linja? Dette er det umulig å svare på, det politiske landskapet i Norge kan ikke lenger tegnes opp som en strek.

Omkring 1970 vokste det fram en ny grønn akse i politikken, dette var tiden da miljøspørsmålene ble satt på den politiske dagsordenen. Endel av den grønne bevegelsen kan også spores tilbake til 68-opprøret. Et eksempel på dette er den berømte studentopprørslederen i Paris, Daniel Cohn-Bendit. Han er i dag gruppeleder for den grønne gruppa i Europaparlamentet. I tillegg ble tenkere som Arne Næss og Mahatma Gandhi sentrale inspirasjonskilder for grønne politikere.

Andre viktige impulser for de grønne pionerene var biologen Rachel Carsons berømte bok “Silent Spring” fra 1962 og ikke minst Romaklubbens “Limits to growth” fra 1970. Omtrent samtidig fikk vi for første gang se bilder av jorden tatt fra verdensrommet, kanskje var også månereisene med på å vekke en forståelse av at jordkloden er et sårbart system med begrensede ressurser?

De første grønne partiene i Europa dukket opp rett etter 1970, i Norge fikk vi Miljøpartiet De Grønne i 1988. Les videre

facebooktwittermail

Dagens solskinnshistorie.

Publisert i Rogalands Avis 29.01.2013.

I dag tenkte jeg å fortelle en solskinnshistorie, uten klaging på andre politikere, uten pekefingre og uten svartmaling.

Dette fordi noen har spurt: Er Miljøpartiet De Grønne misfornøyd med alt? Cruisebåter i indre havn, unødig bilkjøring, oljeavhengigheten, manglende klimasatsing. Jo, det er mye å gå løs på i denne byen. Men nå altså en solskinnshistorie. Hvordan skal vi velge ut denne? Det er mange kandidater. Solskinnshistorien bør være en positiv trend, noe som går bedre enn før. Les videre

facebooktwittermail

Ikke fortjent Stavanger !

Publisert i Rogalands Avis 25.01.2013

Mandag 21.01. forteller Rogalands Avis at Stavanger er en av 17 byer i finalen i Earth Hour City Challenge 2013.

Stavanger kommer er altså med i finalen i en kåring om å være best på bærekraft og best på klimapolitikk. Dette er det vanskelig å fatte, noe jeg sa til journalisten som ringte. Men etter å ha undersøkt mer fant jeg ut at vurderingsgrunnlaget er begrenset til Miljø og klimaplanen som ble vedtatt i juni 2010. Det var også kun 7 av landets kommuner som tok arbeidet med å melde på sine klimaplaner, og av disse kom 3 med i finalen.

Det er hyggelig at WWF liker Stavanger sin klimaplan. Klimaplanen sier at Stavanger skal kutte sine klimautslipp med 20% før 2020 sammenlignet med 1991, og at mesteparten av dette må skje i transportsektoren.  Vi vet nå at dette er en beskjeden målsetting, det er mindre enn det FN mener er nødvendig for å holde den globale oppvarmingen under 2grader.

Problemet er at flertallspartiene i Stavanger snakker med 2 tunger i denne saken. Les videre

facebooktwittermail

Vi har ikke tid til å furte.

Publisert i Rogalands Avis 15.01.2013

For noen uker siden opplevde vi en politisk spurt etter bybaneballen. Etter avstemningen i fylkestinget ble ballen tatt av banen av departementet. Så nå venter vi på at samferdselsministeren tar et utspark.

Men denne kampen var kanskje mer enn enkelte tålte. Noen er nå fornærmet over at andre ikke feirer, andre klager over uvennlige blikk, og ordførerne er fornærmet over at ministeren ikke har tid til å ønske dem velkommen til departementet. Imens bidrar den oljesmurte veksten til at køene og klimautslippene vokser.

Politikere i fylkestinget, i Sandnes og i Stavanger bør imens bruke tiden på utfordringene med de grepene vi vet vil virke. Bybane eller bussway vil uansett ikke ordne alt, og uansett variant vil dette ligge et stykke fram i tid. Les videre

facebooktwittermail

Det er Rogalands Avis som er ahistoriske

Publisert i Rogalands Avis 09.01.2013 som et svar på denne lederen:

http://www.rogalandsavis.no/meninger/leder/article6428665.ece 

Ra hevder i sin lederartikkel 07.01. at jeg misforstår både hva et museum er og hva det skal brukes til.

ICOM (det internasjonale museumsrådet) bruker denne definisjonen «Eit museum er ein ikkje-kommersiell, permanent institusjon som skal tena samfunnet og samfunnsutviklinga». I NOU 1996 nr7 om museer kan vi lese at de skal skape «innsyn i og ansvarskjensle for biologisk mangfald og økologisk samspel»

Det private Oljemuseet oppfyller slik det er nå ikke disse definisjonene. Dette til tross for at de fikk gratis tomt midt i sentrum.  Vi bør da kunne kreve noe tilbake.

Rogalands Avis hevder videre at jeg vil forby det jeg ikke liker. Det stemmer ikke, jeg har fokusert på det som mangler i Oljemuseet. Les videre

facebooktwittermail

Hva kan vi kan tillate oss å gjøre mot dyr?

Publisert i Rogalands Avis 18.12.2012

Miljøpartiet De Grønne i Stavanger har denne høsten blitt spurt om det er så at vi bare tenker på sykling. Dette er ikke så merkelig, vi har stått skikkelig på for sykkeltiltak og mer penger til sykling, målet med dette er at sykkelandelen kan økes for å bedre helse og redusere utslipp og køer.

Men de som leser budsjettforslaget vårt for Stavanger vil se at dette bare er en liten del av politikken vår, vi har en god og sammenhengende politikk også innen områder som levekår, oppvekst og kultur.  Vi er solidaritetspartiet, vi er opptatt av at barn og barnebarn skal få de samme mulighetene som det vi har i dag.

De som leser budsjettet vil også se at vi som eneste parti i Stavanger ville vi gi driftsstøtte til Dyrenes Hus på Hinna. Les videre

facebooktwittermail

Er det nok å legge penger på bordet?

Publisert i Rogalands Avis 04.12.2012

Stavanger fikk våren 2012 sin sykkelstrategi, Miljøpartiet De Grønne fikk med seg flertallet i bystyret på 6 viktige endringer, planen ble mer helhetlig med fokus på trafikksikkerhet og sykkelparkeringsplasser. Gjennom Sykkeltrategien har vi bestemt at sykkelandelen skal økes med en tredjedel innen 2015. Økt sykkelandel gir bedre helse, reduserte klimautslipp og færre køer.

Rådmannen har gjennom Handlings og økonomiplanen satt av endel ekstra penger til dette. Posisjonen har videre foreslått å ta 50 millioner fra egenkapitalen i Stavanger Parkering og bruke dette til sykkelinnvesteringer. Dette er et sprekt forslag som peker i riktig retning.

Men for å få flere til å sykle må også selve syklingen løftes fram. Syklister må verdsettes, byen må vise at man ønsker dette. Les videre

facebooktwittermail

Dawson City i Rogaland.

Publisert i Rogalands Avis 20.11.2012

cibc-building-in-dawson-cityDet er kun noen håndfuller med mennesker som gidder å bo i Dawson City i Arizona i dag. De som bor der lever av turister og historien om den gang byen ble bygget på rekordtid. Dette skjedde etter at de fant gull i 1897, folk strømmet til fra fjern og nær i det såkalte Klondyke rushet.  Dawson blomstret og hadde 40.000 innbyggere på det meste. Ikke alle lette etter gull, mange tjente godt på å selge hakker og spader. Men gullet tok slutt, det ble en brå nedtur, og ørkenvinden tok over.

Kan denne historien fortelle oss på Nord-Jæren noe?

Det internasjonale energibyrået IEA legger hvert år fram en rapport kalt World Energy Outlook. Årets rapport kom forrige mandag. Les videre

facebooktwittermail