Hva skal vi bruke lottogevinsten til?

Publisert i Rogalands Avis 22.10.2013

hva skal vi bruke lottogevinsten til?Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet tok ikke i bruk sin åttende og siste sjanse til å gi Norge en ny kurs. Det siste budsjettet de etterlot seg er stort sett bare en fortsettelse av det gamle.

Noen av bevilgningene under Olje- og energidepartementet illustrerer totalbildet: Det ble gitt 10 ekstra millioner til Petoro og Oljedirektoratet og 10 millioner til et nytt forskningssenter ved Universitetet her i Stavanger. Forskningssenteret skal bidra til økt oljeutvinning, slike signaler er ikke til å ta feil av.

Alle som skal investere i næringsutvikling, produktutvikling, utdanning og forskning i Norge får bekreftet at i overskuelig framtid ligger de største mulighetene i petroleumssektoren. Alle som vurderer å satse innen bærekraft og fornybar teknologi får bekreftet at de fortsatt står overfor dårligere politisk støtte og dårligere rammevilkår, enn om de hadde satset innen olje og gass.

Selvsagt utnytter de rødgrønne mulighetene som ligger i et avslutningsbudsjett. De retter søkelyset mot Høyres og FrPs pengebruk gjennom en tilsynelatende restriktiv praktisering av handlingsregelen. Les videre

facebooktwittermail

Ekstremvekst diktert fra Forus?

Publisert i Rogalands Avis 08.10.2013

ekstremvekst diktert fra ForusI neste bystyremøte skal vi behandle en sak om framskriving av folkemengden i Stavanger. Framskriving vil si å vedta en prognose for hvordan folketallet skal utvikle seg. Denne framskrivningen skal så legges til grunn for planleggingen i Stavanger framover.

Rådmannens forslag til politikerne er at vi skal legge opp til en vekst på hele 1,9% hvert år fram til 2030.  Folkemengden skal øke med 47.000 til 177.000 i 2030, dette vil bli en vesentlig sterkere vekst enn det vi har opplevd tidligere i Stavanger kommune. Rådmannen antar at det vil bli vekst i alle aldersgrupper, antar at utflyttingen vil stoppe og antar at fruktbarheten vil øke fra 1,8 til 2 barn pr kvinne. Elevtallet vil på disse 17 årene øke med 5200 elever, nesten en doblet vekst i forhold til de forrige 17 årene da  det økte med bare 2800. I løpet av de neste 17 årene vil det bli behov for mer enn 10 nye store skoler til disse elevene. Det vil også bli behov for 20 nye 150 barns barnehager. Les videre

facebooktwittermail

Spar penger med grønne tak.

Publisert i Roglands Avis 24.09.2013

Groent_tak_Tou_kuttetKraftige regnskyll har blitt mer og mer vanlig, dette er ikke enestående for Nord-Jæren men noe som rammer hele den nordlige halvkule. Styrtregnet har sammenheng med klimaendringene som gir oss et varmere vær med høyere luftfuktighet. Disse regnskyllene har ført til jordskred og flommer.

Men det er i byene at styrtregn kan bli skikkelig dyrt. Innbyggerne i sentrum av København fikk lørdag 02. juli 2011 et regnskyll som overgikk alt de hadde opplevd tidligere. De offisielle tallene er at det regnet 150mm på 2 timer. Ved hovedbanegården kom det 180 millimeter i løpet av 80 minutter, dette vet jeg fordi jeg var der. Vann sprutet opp fra kummene i gatene.  København har mange restauranter og butikker under gateplan, fortvilte servitører kunne bare se på at restaurantene ble fylt til taket av kloakkvann. Gatene i sentrum var som elver.

Disse 2 timene kostet København 800 millioner Euro, eller 6,4 milliarder norske kroner. Les videre

facebooktwittermail

Hvor lenge skal vi holde øynene lukket?

Publisert i Rogalands Avis 10.09.2013

Mens vi alle har vært opptatt av valgkamp har det kommet andre nyheter som kommer til å bli svært viktige for Rogaland. Lokalavisene her har slått opp at det jubles over at UiS skal få penger til et senter for økt oljeutvinning. Et annet oppslag forteller at det jubles i Statoil over et nytt funn i Barentshavet.

Men i hovedstadspressen har noen av de største oppslagene vært knyttet til den nye IPCC rapporten. Aftenbladet og andre medier her i Rogaland velger ikke overraskende å lukke øynene for dette, på samme måte som de gjerne lukker øynene for issmeltingen i Arktis og hetebølgene som bekymrer resten av Europa. Vi skal tydeligvis håpe at denne elefanten står så stille at vi ikke merker at den fyller hele rommet. Les videre

facebooktwittermail

Trenger vi egentlig Rogfast?

Publisert i Rogalands Avis 13.08.2013

I helga opplevde vi det igjen. Brann i vogntog i Byfjordtunnelen, mange engstelige holdt pusten for å høre hvor alvorlig dette var. Vi fikk raskt lange køer på begge sider.

Aftenbladet hadde i mars en leder med tittelen: ”Region med tunnelsyn”. Tunnelsyn er som kjent noe vi kan få hvis promillen er høy, hvem er det som er ruset, og på hva?

Vi vanlige dødelige fikk først høre om Rogfast som noe man diskuterte på Solamøtene. Oljeindustrien trengte en raskere og sikrere forbindelse mellom Stavanger og Bergen. Første gang vi leste at det var foreslått en sammenhengende tunnel fra Randaberg til Bokn hørtes dette ut som en dårlig vits. Men på de årlige Solamøtene kunne politikere fra Rogaland stå fram og høste applaus, de forsikret oljeindustriens folk at dette var noe de skulle slåss for, dette var en  regional kampsak. Rogaland kunne ikke puste eller utvikle seg videre hvis vi ikke fikk en 25 kilometer lang tunnel på 392 meters dyp.

For å få dette på plass ble det bestilt en skreddersydd rapport som selvfølgelig ble presentert på Solamøtet. Dette var i 2009. Les videre

facebooktwittermail

Vi vil ha Europas beste bysykkelordning.

Publisert i Rogalands Avis 30.07.2013

Det er ganske lenge til jul, men som innbyggere i Stavanger kan vi nå få oppfylt et ønske som ikke behøver koste byen en krone.
Vi ønsker oss verdens beste bysykkelordning!

På årets togferie gjennom Europa la vi inn sykkelturer. Vi leide vanlige sykler på den danske øya Samsø og syklet langs Elbe fra Dresden til Tsjekkia. Men også i byene i Europa kan en se at de gjør mye for å redusere bilkjøringen, vi finner gjennomgående sykkeltraseer og grupper med syklister som sykler med dokumentmappe eller skulderveske. I en del byer har det dukket opp et nytt fenomen, bysykler.

12. mars 2012 vedtok bystyret i Stavanger ”Sykkelstrategi for Stavanger 2011-2015”,  andelen hverdagsreiser med sykkel skal økes fra 12 til 16% innen 2015. Etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne ble også setningen ”Innføre bysykkelordning i perioden” tatt med. Vi hadde i juni besøk av 2 mulige leverandører, planleggingen er nå i gang.

Allerede ved fergeterminalen i Hirtshals ser vi bysykler. Hirtshals er en del av Hjørring kommune, her er bysyklene grønne, robuste og enkle. Bysykkelordningen ser ut til å være godt utbygd, de har for eksempel bysykler på alle de små stoppestedene langs den  Nordjyske Jernbane. Disse bysyklene kan lånes akkurat som en handlevogn, du kan putte på en mynt, justere setehøyden og sykle i vei. Les videre

facebooktwittermail

Har vi noe å lære?

Publisert i Rogalands Avis 16.07.2013

Denne uka har jeg feriert i Europa. Akkurat nå sitter jeg i en koselig stue i kulturområdet Neustadt i Dresden, ferien er en interrailsykkelferie.

Vi som bor i tog-ulandet Norge tror gjerne at Europa først og fremst er flyplasser og motorveier, og at bil er nødvendig. Det stemmer ikke, den skinnegående transporten er eldst og svært godt utbygd. Ser vi på et togkart over for eksempel Tyskland er det som et fiskegarn, med tog når vi nesten hver avkrok. Selv om Nord-Jæren er et stykke ifra er det mulig for oss å oppleve tog-Europa. Fra og med denne uken kan vi glede oss over daglige avganger med båt fra Risavika, og fra Hirtshals kan vi suse videre med tog til København, Berlin, Praha eller Roma. I Europa har alle jernbaneselskap utenom NSB forstått at mange som bruker tog også bruker sykkel. Derfor har togene god plass til sykler. Vi valgte likevel å leie sykler lokalt på denne turen. Les videre

facebooktwittermail

Gratulerer Stavanger!

Publisert i Rogalands Avis 21.05.2013

I dag skal vi politikere få være med på å gjenåpne barnehagen ved Vålandstårnet. Den nye Vålandshaugen Barnehage er et pilotprosjekt i Framtidens Byer, bygd som et svært energieffektivt passivhus med solfangere, energibrønner og grønt tak.

Bystyret i Stavanger har vedtatt å redusere CO2 ustlippene fra bygg. Dette kan vi oppnå ved å stille større krav både til private og kommunale bygg. Men når nye skoler og barnehager skal behandles i Kommunalstyret for Miljø og Utbygging (KMU) er det dessverre slik at posisjonen i samarbeid med FrP kutter vekk miljø og energitiltakene. Løsninger som vil gi lavere utslipp og gå med overskudd etter 3-5 år blir fjernet for å spare noen kroner i byggeprosjektene. Les videre

facebooktwittermail

Vi flyr med bind for øynene.

Skrevet sammen med Per Hassel Sørensen, publisert i Rogalands Avis 23.04.2013

Motorisert transport er en viktig kilde til menneskeskapte klimaendringer. Hvis vi kjører med en bil som går på et fossilt engangsdrivstoff slippes det ut CO2 og NOX og litt av enkelte andre  klimagasser. Store motorer og tunge kjøretøy slipper selvsagt ut mest klimagasser pr kilometer, derfor har vi utviklet et avgiftsystem som belønner lette kjøretøy med lavt forbruk, avgiftsystemet skal bidra til at utslippet av klimagasser begrenses.

Et fly slipper også ut CO2 og NOX, men ettersom utslippene kommer høyere oppe i atmosfæren gir dette en annen effekt enn tilsvarende utslipp nede på bakken. Det forskes kontinuerlig på hvilken klimaeffekt disse utslippene har.  Vi vet nå at CO2 utslipp fra fly må multipliseres med en faktor for å gjøre det sammenlignbart med veitrafikk . I en helt fersk rapport fra den offentlig utnevnte Airport-Commision i Storbritannia angis det en faktor på 2,5. Dette betyr at en liter drivstoff som blir brent opp i et fly har 2,5 ganger så stor klimaeffekt som om den samme literen blir brent opp i en bilmotor. Les videre

facebooktwittermail

Svaret er bilveier, hva var spørsmålet?

Skrevet sammen med Hanna E. Marcussen, publisert i Rogalands Avis 09.04.2013.

Fredag i denne uken lanserer regjeringen Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. De tre regjeringspartiene har de siste ukene lekket ut endel av godbitene, dette er de sakene de håper skal skaffe dem velgere i september. Vi ser hvor dette bærer, og dette er ikke betryggende.

NTP er i dag det fremste politiske verktøyet for den norske samferdselspolitikken. Denne planen lages likevel ikke med utgangspunkt i et helhetsperspektiv der miljøet, innbyggernes ønsker og framtidig behov står i sentrum, nei den lages med utgangspunkt i transportetatenes ønskelister for sine respektive sektorer.

Avinor argumenterer for å bygge ut flyplassene og Jernbaneverket for utbygging av jernbanenettet. Dermed blir dette en kamp hvor nesten alle bidrar for å presse bevilgningene opp, både gode og mindre gode kjøttbiter blir kastet i den samme gryta, resultatet blir ikke bra. Det kan se  ut som om regjeringen mener transport er et gode i seg selv, et mål, og ikke et virkemiddel for å realisere en målsetning. Les videre

facebooktwittermail