Ikke fortjent Stavanger !

Publisert i Rogalands Avis 25.01.2013

Mandag 21.01. forteller Rogalands Avis at Stavanger er en av 17 byer i finalen i Earth Hour City Challenge 2013.

Stavanger kommer er altså med i finalen i en kåring om å være best på bærekraft og best på klimapolitikk. Dette er det vanskelig å fatte, noe jeg sa til journalisten som ringte. Men etter å ha undersøkt mer fant jeg ut at vurderingsgrunnlaget er begrenset til Miljø og klimaplanen som ble vedtatt i juni 2010. Det var også kun 7 av landets kommuner som tok arbeidet med å melde på sine klimaplaner, og av disse kom 3 med i finalen.

Det er hyggelig at WWF liker Stavanger sin klimaplan. Klimaplanen sier at Stavanger skal kutte sine klimautslipp med 20% før 2020 sammenlignet med 1991, og at mesteparten av dette må skje i transportsektoren.  Vi vet nå at dette er en beskjeden målsetting, det er mindre enn det FN mener er nødvendig for å holde den globale oppvarmingen under 2grader.

Problemet er at flertallspartiene i Stavanger snakker med 2 tunger i denne saken. Det har ikke blitt satt i gang effektive tiltak for å nå disse målsettingene, klimaplanen ser dermed ut til å ha vært en øvelse i pynt og staffasje. Man lar klimautslippene fortsette å øke, målsettingene i planen kommer lenger og lenger vekk. Stavanger satser videre på bilisme og køutvikling. Det tillates fortsatt 100% bilbaserte utbygginger på Forus, og nå skal det straks reguleres for et gigantisk parkeringshus under Storhaug, med innkjøring fra Nytorget.

I dag vet planleggerne at tilrettelegging for flere biler gir flere biler, utbedring av veier flytter bare køene.

Oppslaget i Rogalands Avis ble litt upresis, jeg ble sitert på at Stavanger ikke setter igang MILJØtiltak. Dette har jeg ikke sagt, Stavanger gjør en god jobb med ulike miljøtiltak på flere områder. Vi ligger for eksempel langt framme når det gjelder miljøsertifisering av skoler og barnehager og avfallshåndtering. De ansatte i Stavanger kommune fortjener også skryt for god miljøinnsats på arbeidsplassene.

Samtidig er det stadig andre miljøtiltak politikerne ikke tør gå igang med. Denne uka har vi hatt helseskadelig luft i gatene våre og tusener blir eksponert for farlig svevestøv og NOX. Dette har skjedd før og bør ikke overraske, vedtaket er likevel det samme som for 14 måneder siden, ikke gjøre noe, bare utrede videre.

facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>