Hvor lenge skal vi holde øynene lukket?

Publisert i Rogalands Avis 10.09.2013

Mens vi alle har vært opptatt av valgkamp har det kommet andre nyheter som kommer til å bli svært viktige for Rogaland. Lokalavisene her har slått opp at det jubles over at UiS skal få penger til et senter for økt oljeutvinning. Et annet oppslag forteller at det jubles i Statoil over et nytt funn i Barentshavet.

Men i hovedstadspressen har noen av de største oppslagene vært knyttet til den nye IPCC rapporten. Aftenbladet og andre medier her i Rogaland velger ikke overraskende å lukke øynene for dette, på samme måte som de gjerne lukker øynene for issmeltingen i Arktis og hetebølgene som bekymrer resten av Europa. Vi skal tydeligvis håpe at denne elefanten står så stille at vi ikke merker at den fyller hele rommet.

Aftenposten skriver følgende fra IPCC rapporten:

”Endringene vil tilta i styrke de neste tiårene, og vil forandre det Europa vi kjenner – både på land, i innsjøene og elvene, til fjells og i havene rundt oss”.

FN uttaler seg denne gang med mye større sikkerhet enn før. I 2007 sa de at det var ”veldig sannsynlig at klimaendringene var mennskeskapt”, veldig sannsynlig betydde at det var 90% sikkerhet eller mer for at dette stemte. I den nye rapporten bruker de uttrykket ”Ekstremt sannsynlig”, dette betyr mer enn 95% sikkerhet for at det stemmer.

FN påpeker også at vi har en fortsatt stødig kurs mot 4 grader oppvarming.

Rogaland er jo en del av Europa, vil dette bety noe for Rogaland de neste tiårene?
Ja, FN vet nå at havstigningen blir større enn det man har sagt tidligere, og vi vil oppleve ekstremvær mye oftere. Men dette er kanskje ikke en god nok grunn til å åpne øynene, vi har vel nok oljepenger til å bygge flomvern og nye kaier?

Men hva med denne: ”økt dødelighet i flere og kraftigere hetebølger, spesielt i Sør-Europa.” Dette høres ikke særlig hyggelig, noen av oss blir kanskje litt urolige…

Men det er denne formuleringen som får meg til å stoppe opp: ”Klimaendringer vil føre til kraftig økning av migrasjon (flyktningestrømmer) fra områder hvor det blir umulig å bo som følge av tørke, reduserte avlinger og flom.”

Norge kan ikke si nei til klimaflyktninger, vi er det landet som har tjent mest på CO2 utslippene, og vi har god plass. Resten av Europa vil peke på oss. Et Europa hvor store områder blir ubeboelige vil føre til store folkestrømmer som vil endre Norge og Rogaland på en dramatisk måte. Skal vi fortsette å lukke øynene for dette?

Vi har fortsatt muligheten til å velge en annen kurs. Selv om en del av klimaendringene ikke lar seg stoppe kan vi bidra til å få Norge og Rogaland ut av denne rollen. Vi kan velge å ikke bygge ut de nye funnene, vi kan bli pådrivere for omlegging, vi kan satse på å gå fra rekordhøy oljeavhengighet til å bli verdensmestere i omlegging og overgang til et bærekraftig næringsliv. Denne utfordringen er mye større enn noe vi har stått overfor og større enn utfordringene knyttet til horisontalbrønner, krevende geologi og høye reservoirtrykk.

Er det noen som stiller opp for å ta denne utfordringen?

Her i Rogaland jubles det over at vi passerer 200 milliarder i årlige investeringer i Nordsjøen. Dette binder oss kanskje til masta? Det jubles over nye funn i Barentshavet, og over at vi har landets høyeste Porschetetthet. Evolusjonspsykologene forklarer at vi mennesker kun evner å forholde oss til de problemene vi har i dag og noen måneder framover. Jeg har tro på at dette ikke stemmer. Hver gang jeg ser et lite barn inn i øynene tenker jeg på de tiårene dette barnet vil oppleve etter at jeg og resten av dagens voksne er borte. Her er det en kime til kollektiv klokskap og håp. Vi må åpne øynene og sammen gå løs på utfordringene.

facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>