Oljefylke eller fornybarfylke?

Publisert i Rogalands Avis 19.11.2013

vindmoellerStadig hører vi folk si at politikere ikke er til å stole på. Hvis vi ser på det som skjedde i fylkesutvalget 05. november kan det se slik ut, fylkespolitikerne i Høyre overrasket da med å si nei til videre vindkraftutbygging i Rogaland. 

I valgkampen holdt politikerne taler om tilrettelegging for fornybarsatsing og forsterking av klimaforliket. Her i Rogaland hørte vi høyrepolitikere si at Rogaland skulle bli et energifylke, med satsing på fornybar energi ved siden av olje og gass. Dette ble for eksempel sagt av Siri Meling i debatten på Oljemuseet den 27. august. Hun gjentok både her og ellers i valgkampen at næringslivet er avhengig av forutsigbare rammebetingelser og at Høyre ikke vil gjøre som den forrige regjeringen, endre spillereglene over natta.

Men nå, bare måneder etter valget sier fylkespolitikerne fra Høyre nei til samtlige nye vindkraftprosjekt i Rogaland. Dette kom fram da de skulle gi en høringsuttalelse til 8 prosjekter som blir konsesjonsbehandlet av NVE.

Asko er stort firma som bringer maten vår fram til butikkhyllene. Det første de skriver om seg selv på hjemmesiden er at de har en ambisjon om å bli klimanøytrale. De vil blant annet bli 100% selvforsynte med egen fornybar energi, dette krever kjempeinvesteringer innen sol, vind og energibrønner. Som en del av dette søkte de om å få sette opp vindmøller i nærheten av anlegget sitt på Skurve. Dette er et av de 8 prosjektene fylkespolitikerne i Høyre nå sier nei til, de ønsker ikke denne type satsing fra næringslivet.

Et annet prosjekt er Sandnes vindpark 12 kilometer øst for Sandnes. Utbyggerne har funnet fram til et  område med både god vind, nettkapasitet og adkomstveier. I 4 år har de holdt på med vindmålinger for å beregne den beste plassering av møllene, det lå nå til rette for at 14.000 husstander kunne få dekket sitt energibehov med lokalprodusert strøm. Sandes ville med denne utbyggingen nådd sine klimamålsettinger. Fylkespolitikerne i Høyre i Rogaland ønsker ikke dette.

Fylkets politikere vedtok i 2010 enstemmig en Energi og klimaplan for Rogaland, i denne er det en målsetting om å bygge ut 4 TWh fornybar energi i Rogaland før 2020. Planen dekker også bioenergi og vannkraft, men det er vind som er det mest realistiske. Rogaland har nemlig svært gode vindressurser. Vind er også den energiformen som gir minst miljøbelastning og minst varige inngrep. Konsesjonene som blir gitt er for 25 år.

De vindkonsesjonene som er ferdig godkjent pr i dag vil kunne gi 1,5 TWh hvis alt blir bygd ut. Nye vindparker er tenkt toppfinansiert gjennom den nordiske sertifikatordningen som krever at produksjonen må være i gang allerede før 2020. Fylkespolitikernes nei betyr dermed at de målsettingene de selv vedtok for 3 år siden temmelig sikkert ikke blir nådd, de ønsker ikke at Rogaland skal bli et energifylke.

Både FN, IEA, OECD og norske klimaforskere kommer med stadig sterkere advarsler, vi må raskt slutte med å brenne fossilt materiale som kull, olje og gass. Hvis vi ikke kutter vil vi få dramatiske klimaendringer med mer ekstremvær og millioner med klimaflyktninger. Selv om vi i Norge har en høy fornybarandel på strømproduksjonen utgjør fossil energi nesten 60% av energien vi bruker. I land som Tyskland og Sverige har omleggingen vekk fra fossilt kommet godt i gang.

Her i Rogaland er det dessverre fortsatt mange som ikke bryr seg om klimasituasjonen, de sier de er mest opptatt av finans og næringspolitikk. Men også disse bør bry seg om at oljeavhengigheten og det ensidige næringslivet utgjør en stadig større risiko. Dette er i seg selv er en god grunn til å heie fram fornybarsatsinger, et nytt næringsbein vi kan stå på.

Alle vindkraftsøknadene går gjennom grundige vurderinger, innsigelser og ankebehandling er vanlig. En god del av søknadene har fått avslag av NVE. Det kan likevel være at noen har sluppet for lett igjennom. Kanskje vurderingene skulle vært strengere? De viktigste argumentene mot vindkraft går på konflikt med fugletrekk og konflikt med friluftsliv. Daglig leder i Stavanger Turistforening Preben Falck uttalte nylig til Aftenbladet: ”Vi er ikke imot vindkraft, men det må bygges ut i områder der det gjør minst skade og ikke der det er store friluftsinteresser.” Fylkespolitikerne skulle være med på å finne fram til de beste av disse 8 prosjektene. I stedet sendte de en stoppordre. Det at de sier nei til samtlige 8 prosjekter med den samme begrunnelsen blir det samme som å si at de ikke ønsker å delta i vurderingen.

Firmaene som satser på utbygging av fornybar energi har ikke de samme gunstige skatte og avskrivningsreglene som oljeselskapene. I dag er det slik at samfunnet subsidierer satsing på klimaskadelig olje og gass, denne bransjen har blitt lønnsledende.

Fornybarbransjen har strammere marginer og lønnsomheten er lav. Dette er en del av grunnen til at noen av prosjektene enda ikke har kommet fram til investeringsbeslutning. Rammevilkårne er for eksempel dårligere for vind i Norge enn i Sverige. Fornybarbransjen har heller ikke penger til å anskaffe en hærskare med lobbyister på samme måte som oljebransjen.

Skal da fornybarbransjen i tillegg bli herset med av fylkespolitikere som lar dagshumøret bestemme og avlyser en årelang satsing? Hdde politikere ”lagt ned oljå” på samme måten hadde det blitt baluba. Oljeindustrien slipper alltid til med argumentene sine, de har også norges mektigste lobbyistorgansisasjon Norsk olje og gass til å passe på så ikke politikerne tør pirke i privilegiene.

Sannsynligvis er det også her vi finner svaret.  Olje og gassbransjen liker ikke at oljeavhengigheten skal reduseres, de liker ikke at Europa bygger ut rekordmye fornybar energi og de liker ikke at prisene på denne energien blir lavere. Sannsynligvis har de nå hvisket fylkespolitikerne fra Høyre i øret at ”nå har det blitt nok snakk om fornybar energi i oljefylket, på tide at dere setter en strek over fornybartullet”. Uansett hvem det var som fant på dette er resultatet at fylkspolitikerne avlyste sine egne målsettinger over natta, og de ga blaffen i det næringslivet de lovte forutsigbarhet.

facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>