På skinner til sykehuset.

Publisert i Rogalands Avis 12.02.2014

på skinner til sykehusetStavanger universitetssjukehus ser seg om etter ny tomt, nå gjelder det å stille de rette spørsmålene i tide.

Sett fra et miljø og ressurssynspunkt er det naturlig å spørre hvorfor en ikke kan bygge videre ut på Våland der sykehuset ligger i dag. Etter hvert har det kommet fram mange gode argumenter som taler imot dette. Det blir vanskelig å drive sykehus på en byggeplass, og mange av sykehusbyggene fra 80 tallet er visstnok i dårlig stand. Sykehuset skal altså få en ny plassering, her kan vi ta fram helt blanke ark.

Et moderne sykehus er først og fremst en svært arbeidsintensiv og stor arbeidsplass.

Vi må derfor finne en plassering som er nærmest mulig bostedene til flest mulig av de ansatte, og pasientene. All transport er en kostnad, kan vi oppnå at et stort antall ansatte spaserer eller sykler er dette en god start.

Muligheten for kollektivtransport blir helt avgjørende. I dag er det slik at de fleste pendler til sykehuset med bil, dette må løses på en bedre måte når vi bygger nytt. Med den fortettingen som planlegges på Nord-jæren vil det ikke bli mulig for alle å kjøre, og enda mindre parkere, egen bil.

Vi må finne et kollektivsystem som både er attraktivt og dekker et stort antall innbyggere. Skal det være attraktivt må det være raskt, dette vil si et grovmasket transportsystem. Sykehuset må altså plasseres med gåavstand til et stoppested på et grovmasket transportsystem. Vi bygger nå etter hvert ut et finmasket system, bussbanen. Men ettersom pendlerne til sykehuset vil komme fra store deler av Rogaland blir reisetiden med buss urimelig lang for ganske mange.

Vi har allerede et hurtig og grovmasket transportsystem med tilnærmet ubegrenset kapasitet. Dette er Jærbanen. Akkurat i dag stemmer det ikke at  kapasiteten er ubegrenset, men i løpet av ganske kort tid skal de siste perrongene være ferdig forlenget. Da kan vi kjøre med doble togsett, dette vil gi god plass, også til sykler, slik som på forstadstogene rundt København. Tog har et stort uutnyttet potensiale i kombinasjon med sykkel, det er også en smal sak å øke komfort og service sammenlignet med det vi har i dag.

Med dobbeltspor til Egersund kan frekvensen og hastigheten økes. Med gjenåpnet Ålgårdbane kan også pendlerne fra Gjesdal slippe å sitte i bilkø. Det er samfunnsøkonomisk fornuftig å plassere store arbeidsplasser slik at vi utnytter investeringen i Jærbanen best mulig.

Hvor finner vi så ei tomt som er sentralt plassert på Nord-jæren, stor nok og samtidig tett ved dobbeltsporet? Svaret blir Norturatomta (tidl. Agro) rett ved den nedlagte Forus stasjon. I dag er dette området preget av industri, men flere av disse bedriftene planlegger på sikt å flyttte vekk. Ifølge Forus Næringspark skal både Nortura og deler av tidl. Stavanger Rørhandel flytte. Disse 2 bedriftene har i dag til sammen 280 dekar, omtrent det som styret i SUS har sagt de har behov for.

Blanke ark kan bety å legge nye Forus stoppested i kulvert under inngangspartiet på sykehuset slik at det bare er å ta en rulletrapp fra toget og opp til arbeidsplassen. Blanke ark betyr også at vi kan bestemme at fremtidig bussbane skal ha stopp på samme stasjon, slik at passasjerene som kommer med bussbanen fra vest kan gli inn på sykehuset med en annen rulletrapp.

En slik løsning vil redusere bilkjøringen, køene og klimautslippene. For mange betyr bruk av tog en kjapp spasertur i hver ende, tog er derfor mye bedre enn bil også i et folkehelseperspektiv. Tog som hovedadkomst vil også kraftig redusere behovet for parkeringsplasser, dermed vil SUS klare seg med et mindre areal og lavere tomtekostnader.

Det har blitt foreslått å plassere SUS nederst på universitetets område på Ullandhaug. Dette for å kunne samle utdanning, forskning og aktiv helsebehandling på et sted. Det blir feil å plassere SUS ved UiS for at den lille gruppen som har behov for å være begge plasser i løpet av en dag skal få det mer praktisk. UiS alternativet vil koste mye ekstra reisetid for en vesentlig større gruppe. Dersom en regner på belastningen for samfunnet i form av økt trafikk og økte utslipp vil en se at dette alternativet kommer mye dårligere ut sammenlignet med en plassering  ved Jærbanen.

Norturatomta grenser ned til Gandsfjorden. Plassering ved sjø betyr at en kan utnytte moderne varmepumpeteknologi til oppvarming, og redusere sykehusets energikostnader. Området kan også nås med fjernvarmerør fra Forus Energigjenvinning sitt forbrenningsanlegg. Nærhet til sjøen gir også mulighet for billig kjøling, dette kommer til å bety mer etterhvert som klimaet blir varmere. Sjøen er også en transportåre, ambulansebåter fra Ryfylke kan komme nesten helt fram til mottaket, kanskje vil vi se pendlerruter legge inntil den nye SUS kaien?

Framover mot 2040 vil en del av de andre store arbeidsplasene på Forus krympe. Mye av den ekstreme utbyggingen vi ser i dag er kortsiktig, dette er vårt gullrush. Vi vet at oljeproduksjonen i Nordsjøen etter hvert blir for dyr både for lommebok og klima. Det vil bety flytting av bedrifter, innskrenkinger, konkurser, permiteringer og oppsigelser. For å utvikle Forus i framtida må vi starte jobben med å redusere den ensidigheten vi har der i dag. Vi må både hente inn store og langsiktige arbeidsplasser, og bygge fine boområder. De største brikkene må få sin plass først, og SUS er en slik brikke.

SUS til Forus er en vinn-vinn situasjon for samfunnet og alle brukerne av sykehuset. Men også de som drømmer om å tjene store penger på tomteutvikling på Forus kommer til å tjene på dette. Hvis vi får på plass et vedtak som sier at sykehuset etter hvert skal til denne tomta vil endringene i området skyte fart. Store areal langs Jærbanen som i dag er preget av rustne kontainere og forfalne industriområder kan bli til attraktive arbeidsplasser og flotte bo-områder med umiddelbar nærhet til et av landets største arbeidsplasser.

Torfinn Ingeborgrud, Miljøpartiet De Grønne

Per Hassel Sørensen, masterstudent bærekraftig energiteknologi

facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>