MER LETTKJØPT VRØVL

Publisert i Stavanger Aftenblad 16.08.2012

Ingebjørg Folgerød, ansatt og styremedlem i bilfirmaet Brødrene Kverneland og styremedlem i Stavanger Høyre er i et innlegg fredag bekymret fordi det er så mye lettkjøpt vrøvl i energidebatten. 

Med sine egne påstander og utelatelser tilføyer hun en ny solid porsjon av samme slag. Hun tar opp vanskelige temaer, det er derfor trist at lista legges ned på dette nivået.

Her er hennes enkle fakta:

1) «Det finnes bare en gitt mengde ren elektrisitet». Dette stemmer kun hvis en ser det svært statisk. For et år siden åpnet Høg-Jæren Energipark, det ble nylig gitt endelig konsesjon til en ny større vindkraftutbygging i Bjerkreim.

Solinnstrålingen er ca 1KW pr kvadratmeter, Folgerød kan imorgen dekke taket sitt med solceller på samme måte som man gjør i Tyskland. Mengden tilgjengelig strøm kan også økes ved å spare strøm med solfangere og varmepumper som man gjør i Sverige. Potensialet for fornybar energi er nesten ubegrenset, og denne energien er evigvarende.

Det er tvert imot den fossile, også kalt ikke fornybare energien, som er begrenset. Det er bruken av denne energien som har gitt oss klimakrisen. For hver ny bensinbil som selges hos Brødrene Kverneland er det nødvendig å øke produksjonen av olje og gass. Ettersom det meste av lett tilgjengelig olje nå er tappet ut presser en fram ødeleggende oljeutvinning fra tjæresand eller sårbare områder.

2) Folgerød anbefaler utbygging av mer gasskraft i Norge. Hun kan umulig ha fått med seg at gasskraftverket på Kårstø står og støver ned fordi det ikke er lønnsomt å bruke det til strømproduksjon. Men kanskje det kan bli vårt neste museum, et mausoleum over en generasjon politikere, til skrekk og advarsel.

3) Folgerød har rett i at mer strømutveksling sannsynligvis vil bidra til høyere strømpris i Norge. MEN, hun glemmer å nevne at vår vannkraft kan gi Europa økt forsyningsikkerhet, slik at de kan satse videre på egen vindkraft. Dette vil øke andelen fornybar energi, vi kan sammen kutte Europas totale co2 utslipp.

4) Folgerød påstår det er mer energieffektivt å produsere strøm på sokkelen enn å forsyne plattformer med strøm fra land. Dette stemmer normalt ikke, hovedgrunnen til at strømproduksjon på sokkelen ikke er effektivt er at turbinene der ikke utnytter spillvarmen.

Men elektrifisering av sokkelen er tvilsomt av en annen grunn. Elektrifisering blir nelliken i knapphullet som skal avlede oppmerksomheten fra det faktum at Norge gjennom selve produksjonen bidrar stort til klimakrisen. Vi vet nå at det ikke er nok å redusere utslippene fra produksjonen, selve produksjonen må ned, og utbyggingen av nye felt må vente.

5) I og med at Folgerød feilaktig tror det er en fast mengde fornybar strøm i verden, og en ubegrenset mengde fossilt drivstoff, ender hun med å lovprise «den meget energieffektive bensinbilen».

Nesten alle land i Europa har nå mål om å kraftig øke andelen fornybar energi. Da må transportsektoren elektrifiseres. Vindstrøm kan ikke puttes i en bensintank. Vi trenger biler som kan bruke den fleksible energibæreren strøm og ikke er avhengige av et enkelt engangsdrivstoff.

Elektriske motoren har høy virkningsgrad, dette i motsetning til gammeldagse eksplosjonsmotorer hvor opptil 90% av energien går tapt i den varme eksosen. Elektriske motorer er så energieffektive at dette oppveier tapet i lange strømledninger. Også i land med lite fornybar strøm vil elektriske biler bidra til reduserte co2 utslipp såfremt strømmen kommer fra moderne fossile kraftverk.

I Norge er situasjonen mye enklere, med fornybar strøm kan vi regne at elektriske biler ikke slipper ut co2 ved bruk. Null eksos i boligområder og bygater er en annen opplagt fordel.

Klimaforliket på Stortinget slår fast at det skal satses på å øke andelen elektriske biler i Norge. Avgiftsfritakene og fordelene som elbilkjøperne har i dag skal minst videreføres til 2017.

I og med at Høyre var med på dette kan en undres over hvorfor en høyrepolitiker nå kjører igang en kampanje mot Høyres politikk.

Svaret på dette finner vi kanskje i Aftenbladets lederartikkel samme dag som Folgerød hadde sitt innlegg på trykk: Der kan vi lese:

«Egeninteressene til de store selskapene som driver med fossilt brensel er sterke».

Både oljebransjen og bilbransjen ønsker å stikke kjepper i hjulene for elektrifisering av transportsektoren. I bilbransjen er man bekymret for at de elektriske biler vil føre til at de gode pengene man i dag tjener på ettermarkedet, nemlig service på fossilbiler, vil forsvinne.

Folgerød har en ledende stilling i bilfirmaet Brødrene Kverneland, hun lever altså av å selge disse bensinbilene hun skryter slik av. Dette glemmer hun å fortelle.

Torfinn Ingeborgrud, Miljøpartiet De Grønne Stavanger

facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>