Banket av Lillestrøm !

Publisert i Rogalands Avis 25.09.2012

Syklistens Landsforbund kåret nylig Lillestrøm til landets beste sykkelby. Stavanger kom på en 8.plass.

Vi må kunne klare bedre enn dette.! Stavanger har det som trengs for å bli best: Vi har nesten ikke vinterføre, vi har en kompakt by med korte avstander, vi har vekst, utvikling og mer penger enn de fleste bykommuner.

Kommunalstyret for miljø og utbygging var denne helgen i København for å bli orientert om sykkelsatsingen, vi har også reist rundt omkring og sett på prosjekter med parker og leiligheter. Overalt ser vi slanke og spreke Københavnere som suser gatelangs på sine kjære sykler.

Fra København kommune har vi fått høre at byen nærmest ble kvalt av biltrafikk på 60 og 70 tallet. Da de fikk bilfrie dager på grunn av oljeboikotten på -70 tallet ble dette en kraftig tankevekker. Etter dette har de jobbet målrettet for å øke sykkelandelen. I 2011 foregikk 35% av alle reiser til jobb eller utdanning i København kommune med sykkel. Andelen som brukte bil var 26%. Dette er en svært høy sykkelandel når vi vet at dette også inkluderte pendling inn til byen.

Sykkelmetropolen København vekker oppsikt over hele verden, byplanleggere fra alle verdens hjørner valfarter nå til København for å lære. Men de danske politikerne er ikke fornøyd, de har satt seg som mål å øke sykkelandelen til 50% i 2015. For å klare dette skal de blant annet bygge et nett med såkalte cykelsuperstier.

Hvorfor i all verden gjør de dette?

En grunn er å redusere CO2 utslippene, København har som mål å bli CO2 nøytral i 2025. Men pengene teller nok enda mer, for hver eneste kilometer som sykles tjener København 1 krone og 22 øre. Bilkjøring gir tilsvarende et tap på 69 øre pr kilometer. Her er både helse, tidsforbruk og anleggskostnader tatt med.

Mens København har brukt de siste tiårene på å bli en sykkelmetropol i verdensklasse har Stavanger satset på å bli en bilby. Her har alle de store summene gått til veier, biltuneller og parkeringshaller. Vi har tilrettelagt så effektivt for bilen at bilkjøringen nærmest har eksplodert, trafikkinfarktet er neste fase.

For drøyt 10 år siden ble det brukt penger til sykkeltiltak også i Stavanger. Men så stoppet det opp, syklingen ble glemt og pengene gikk til rundkjøringer istedet. De blå sykkelskiltene fra den perioden er lette å kjenne igjen, de er nå mer eller mindre mørkegrønne av grønske.

Men situasjonen er ikke håpløs, den storstilte byggingen av veier og rundkjøringer har gitt oss en rekke nyttige sykkelunderganger. Statens vegvesen har også bygd ut strekk med sykkelveier i forbindelse med sine vegprosjekter. I Stavanger fikk vi denne våren en sykkelstrategi som peker på nødvendige tiltak. Det er også politisk flertall for at Stavanger skal få bysykler.

Joda, sykling er mulig, mange av oss sykler daglig og opplever dette som genialt. Syklistene er hverdagsheltene som lar bilen stå og redder byen fra verre køer. Syklister oppdager at været ikke er så ille som det ser ut til fra innsiden av en bil, vi føler oss opplagte når vi kommer fram til jobb, og etter noen dager med sykling føler vi oss også sprekere. Sykling er en sykdom du blir bedre av.

Men hvorfor er det ikke flere som sykler??

Det som mangler er først og fremst sammenhengende og effektive traseer. Noen steder er det korte strekk med fin sykkelvei som plutselig stopper helt opp. Problemet kan overvinnes når vi blir kjent langs traseen, men hvis barn og ungdom skal sykle er ikke dette godt nok.

Mangelfull oppmerking og skilting for syklister er et annet problem. Det ser heller ikke ut til at sykkelveiene i Stavanger blir vedlikeholdt, noen steder har vi syklet gjennom de samme gjørmedammene i årevis. Tyverier og hærverk har fått mange til å gi opp. Det oppleves som hensiktsløst å anmelde tyveriene til politiet, brevet med «saken henlagt» kommer i postkassa nesten før du er hjemme.

Er du av de som har prøvd å sykle, men har gitt opp? Det ble for langt, for slitsomt eller for mye motvind? Eller tok det for mye tid? Med elektrisk sykkel blir snittfarten nesten doblet, mens rekkevidden blir flerdoblet, uten svette og slit.

Skal vi slå Lillestrøm må vi starte med rimelige tiltak som når mange. Dette kan være å male markeringer og stopplinjer i vegbanen, skilte, feie og vedlikeholde sykkelveiene eller senke fortauskanter og fjerne andre hindringer. Grønsken på sykkelskiltene bør kunne tas den første dagen. Slike enkle tiltak vil oppleves som gode håndslag til syklistene, det kan bli starten på en positiv bølge.

Det trengs penger for å bygge og utbedre sykkelveiene slik at de blir sammenhengende. Tørre og trygge sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkter må også på plass. Syklister må prioriteres foran biler, i noen kryss må stopplinjene for bilene legges lengre bak slik at syklene kan passere foran. I uoversiktlige områder med biler og sykler i samme kjørefeltet bør fartsgrensene senkes.

Barna er framtidens syklister. I København oppmuntrer en til sykling fra første klasse, i starten helst sammen med foreldrene. I nullte klasse sykler 46% av barna sammen med en voksen og 6% alene. I 4.klasse sykler 30% alene. Både for barn og voksne har en beregnet at helsegevinsten ved å sykle er mye større enn ulykkeskostnadene. En lege sa det slik: Det dør mange flere av å ikke sykle enn av å sykle. Men det er selvfølgelig viktig at alle sykkeltiltak utformes slik at de reduserer faren for ulykker, og gir økt trygghetsfølelse for alle.

Men det er også et annet grep som nesten ikke behøver å koste noe. Vi har et genialt høykapasitets kollektivsystem på NordJæren, nemlig Jærbanen. Den fungerer utmerket for de som bor nærme nok. Hvis vi satser på en kombinasjon av sykling og togkjøring mangedobler vi dette antallet. Bysykler på stoppestedene kan løse dette, men for noen vil det passe best å få ta med sin egen sykkel inn på toget, slik det er idag blir dette dessverre straffet av NSB med urimelig høye billettpriser. I København vedtok de at sykler skal være gratis på S togene, etter det økte antallet kunder med 1 million pr år. Hvis politikerne på Nord Jæren samarbeider bør vi klare å få til dette også her.

Arbeidet med neste års handlings og økonomiplan i Stavanger har allerede startet. Skal vi klare å slå Lillestrøm må sykling inn i budsjettene på en annen måte enn det vi har sett til nå. Utfordringen går til posisjonen, vil dere være med på å ta grep eller skal vi kun holde fine taler om sykling også de neste 10 årene?

facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>