Er det nok å legge penger på bordet?

Publisert i Rogalands Avis 04.12.2012

Stavanger fikk våren 2012 sin sykkelstrategi, Miljøpartiet De Grønne fikk med seg flertallet i bystyret på 6 viktige endringer, planen ble mer helhetlig med fokus på trafikksikkerhet og sykkelparkeringsplasser. Gjennom Sykkeltrategien har vi bestemt at sykkelandelen skal økes med en tredjedel innen 2015. Økt sykkelandel gir bedre helse, reduserte klimautslipp og færre køer.

Rådmannen har gjennom Handlings og økonomiplanen satt av endel ekstra penger til dette. Posisjonen har videre foreslått å ta 50 millioner fra egenkapitalen i Stavanger Parkering og bruke dette til sykkelinnvesteringer. Dette er et sprekt forslag som peker i riktig retning.

Men for å få flere til å sykle må også selve syklingen løftes fram. Syklister må verdsettes, byen må vise at man ønsker dette. Vi må også se på de tingene som hindrer sykling, føler man seg rett og slett trygg nok når man sykler i denne byen? Reaksjoner i mediene denne siste uka kan tyde på at det er andre ting som mangler i tillegg til penger.

Byens syklister opplever at det er en skrikende mangel på helhetstenkning, sykkelfeltene slutter gjerne i en fortauskant, eller de fører deg ut på firefeltsveier du helst ikke bør sykle på. Vi har mange slike farlige punkter. Blant oss som sykler er det endel som er flinke til å navigere i tung biltrafikk, men vi må huske på at sykling skal være en mulighet for de uten føreropplæring, for mindreårige og for eldre.

Sykkelfelt som munner ut i tett trafikerte rundkjøringer skaper utrygghet. Ettersom vi har ekstra mange rundkjøringer er dette noe vi må finne en løsning på. Samspillet mellom busser og syklister er et annet viktig punkt. Der det er sykkkelfelt ytterst i vegbanen ligger busstoppene utenfor sykkelfeltet. Busssjåførene har en rett til å bruke blinklyset og kjøre ut når de skal igang. Biler som kommer bakfra skal vike, men syklister med lavere fart kan komme i klemme. Syklistene er også lette å overse i speilen. Flere syklister har opplevd dette, når en sykler er bakhjulet på en buss noe av det som virkelig kan gi angst, og lysten til å sykle kan forsvinne.

Syklister kan også komme i klemme når busser skal krysse sykkelfelt på vei TIL bussstopp. Bussene skifter da kjørefelt og har en opplagt vikeplikt, spørsmålet er om dette er kommunisert godt nok.

Et eksempel er Olav V s gate foran hotel Atlantic. Dette sykkelfeltet er temmelig nytt, likevel er det kanskje byens farligste. På dette stedet har man anlagt en trafikkert men umerket busstrase over sykkelfeltet. Her er det også slik at bussene ofte kjører sakte inn i Olav Vś gate på grunn av fotgjengere. En syklist som kommer opp langs høyre siden av en slik buss kan riskikere å bli oversett idet bussen krysser over på vei til holdeplassen. Denne faren blir selvfølgelig større nå når det er mørk vinter.

Dette har blitt enda farligere etter at markeringsstripene mellom sykkelfelt og kjørefelt ble slitt vekk, uten at noen reagerte. Nye bussjåfører kan ikke vite at dette er et sykkelfelt og at de har et ansvar. Her er det nærmest et tidsspørsmål før det blir en ulykke. Det er kommunen som isåfall sitter med ansvaret.

For å rette et søkelys på denne situasjonen tok jeg torsdag 29.11. med meg malingsrull og malte opp endel av de stripene som manglet. Dette var en mild variant av sivil ulydighet, begrunnet i den alvorlige situasjonen. Mens vi holdt på med denne jobben oppdaget vi at dette sykkelfeltet kontinuerlig blir brukt av lange kjøretøy som ikke klarer den krappe rundkjøringen. Oppmerkingen var ikke ment som en permanent løsning, derfor valgte vi en vannbasert interiørmaling som vil slites vekk raskt.

Malingen gikk bra, men trafikkdirigeringen var for dårlig. Med all denne busstrafikken på kryss og tvers mens vi holdt på ble ikke resultatet mye å skryte av, noe maling ble dratt utover. Og plutselig var det ikke mangel på oppmerksomhet, maling på asfalt er jo verre enn dødsfeller for syklister. Er det fare for at det har kommet en malingsprikk på en bil må man rykke kraftig ut i presse og radio. Vi ser nå at både politikere og journalister kan ha en ihuga bilist innenfor skjorta, nå trer han fram, det er en krisesituasjon i Stavanger, rydd forsiden for dette.

Syklister kan ha grunn til å ikke føle seg verdsatt i denne bilbyen. I år har vi hatt de samme gjørmedammene på sykkelveiene fra april til desember. Syklistenes problemer nevnes ikke i morgenlokalen, men er det noen minutter å vente for de som sitter I oppvarmede biler er det en toppsak. Da lauvet falt i oktober måtte syklistene tråkke seg fram gjennom dynger med glatt og råttent lauv, dette mens kommunens ansatte brukte tiden til å støvsuge lauv vekk fra rododendronhekkene i skråningene ved siden av sykkelveiene. Mandag denne uken rapporterte syklistene at sykkelveiene I Stavanger ble brukt til å dumpe snø…

Kommer det snø I København rydder man sykkelstiene FØR man bryr seg om veibanen. I den byen gjennomføres nå 36% av alle arbeidsreiser med sykkel. De har satt seg som mål å klare 50%.

Bilbyen Stavanger blir nok ikke en sykkelby over natta, 50 millioner i budsjettet er en start, men i denne byen er det også andre ting som må endres. Vi trenger en  holdningsendring, bilister kan begynne med å tenke over at for hver syklist er det en bil mindre, hadde det ikke vært for syklistene ville trafikkinfarktet ha rammet oss for lenge siden.

I lørdagens RA rykket høyrepolitikerne Hernes og Olsen ut og ba om innspill til sin flaskehalsdugnad. De glemte å be om innspill til hvordan man best kan bruke de nye sykkelpengene. Har du gode ideer kan du sende de til meg, jeg skal love å ta ideene videre.

Det er tydelig at det er nødvendig med en ny vilje i kommunen, både blant ansatte og politikere. Vi trenger flere politikere som velger sykkel framfor bil. Endel av pengene bør brukes til å ansette noen som hater å sitte på kontorene, noen som kan sykle omkring, og se hvor skoen trykker. 

facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>