Det er Rogalands Avis som er ahistoriske

Publisert i Rogalands Avis 09.01.2013 som et svar på denne lederen:

http://www.rogalandsavis.no/meninger/leder/article6428665.ece 

Ra hevder i sin lederartikkel 07.01. at jeg misforstår både hva et museum er og hva det skal brukes til.

ICOM (det internasjonale museumsrådet) bruker denne definisjonen «Eit museum er ein ikkje-kommersiell, permanent institusjon som skal tena samfunnet og samfunnsutviklinga». I NOU 1996 nr7 om museer kan vi lese at de skal skape «innsyn i og ansvarskjensle for biologisk mangfald og økologisk samspel»

Det private Oljemuseet oppfyller slik det er nå ikke disse definisjonene. Dette til tross for at de fikk gratis tomt midt i sentrum.  Vi bør da kunne kreve noe tilbake.

Rogalands Avis hevder videre at jeg vil forby det jeg ikke liker. Det stemmer ikke, jeg har fokusert på det som mangler i Oljemuseet. De skryter nå av at de i framtiden skal varte opp med både det ene og andre.  Som besøkende må jeg ta utgangspunkt i det de har i dag og det de har prioritert å vise fram de første 14 årene.  De har for eksempel ikke funnet plass til mer enn en setning om klimaproblemene, dette til tross for at vedtektene sier de skal formidle «hvordan petroleumsressursene påvirker det norske samfunnet».

Ingen andre næringer har vært så konfliktfylte som olje og gass, strid om olje har ført til kriger, og oljeselskapene har finansiert kriger. Lærer skoleelevene noe om dette i Oljemuseet?

Et enda større problem er altså under oppseiling: Tappingen og avbrenningen av olje og gass har ført til at CO2 nivået i atmosfæren på få tiår har steget til 400 ppm, FN advarer og sier at hvis ikke utslippene raskt blir redusert vil klimaendringer gjøre store områder på jorda ubeboelig.

I Stavanger er olje i dag knyttet til stolthet og næringsutvikling, men de som ser utenfor regionens grenser forstår at dette ikke kan vare lenge. Rogalands Avis nevner slaverimuseet i Liverpool. Dette er et godt eksempel. Kunne vi i dag tatt bind for øynene og bygd et museum hvor det kun var fokus på hvor flinke europeerne var til å samle inn og frakte slaver? Eller et museum som bare handlet om at slavehandelen ga store inntekter som gjorde England til en supermakt? Slaverimuseet i Liverpool er nok IKKE finansiert av de familiene som tjente seg styrtrike på slavehandel, tvert imot var det sterke krefter i sving som ikke ønsket fokus på dette mørke kapitlet i byens historie.

Hvalfangst er et annet eksempel, kunne vi i dag bygd opp et museum som unnlot å nevne at verdens største pattedyr, blåhvalen, ble tilnærmet utryddet? Det er Rogalands Avis som er ahistorisk i denne saken. Historien om oljeepoken kommer garantert til å bli skrevet om, Stavanger har fortsatt tid til å påvirke sin plass i historieboka.

facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>