Månedlige arkiver: desember 2013

Stavanger i utrygge hender

Publisert i Rogalands Avis 17.12.2013

Stavanger i utrygge henderPolitikerne i Stavanger har startet debatten om sentrum. Sentrum er et lite og tett bebygd område, her har vi blant annet trehusbyen Stavanger. Vi skal nå vedta en reguleringsplan for sentrum, en såkalt sentrumsplan.

Fem grupper med arkitekter har fått presentere sine spennende tanker om hvordan sentrum kan bli i framtida. Miljøpartiet De Grønne ser fram til dette arbeidet. Vi er enige i at Stavanger og andre byer må bygges tettere, byene må legges til rette slik at flere kan bo i energivennlige boliger og klare seg uten bil. Byene må ha en best mulig blanding med boliger og arbeidsplasser.

Vi har lite å lære av de områdene som ble bygd ut på 70- og 80-tallet. Eneboliger med store plener og store garasjer er nå like akterutseilt som tømmerhusene fra 1800-tallet. Men reguleringsmessig har vi faktisk en del å lære av de eldste områdene i trehusbyen, dette var en by laget for gåing og sykling. Les videre

facebooktwittermail

Har sykkelsatsingen startet?

Publisert i Rogalands Avis 03.12.2013

har sykkelsatsingen startet?Den 12. mars 2012 vedtok bystyret i Stavanger Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011 – 2015. Som navnet på strategien sier, dette er en satsing som skal gå over 5 år, om 4 uker har vi passert 3 av de 5 årene. Jeg snakker ofte med syklister som er utålmodige, de lurer på hva som skjer.

Opprusting av hovedsykkelveier koster penger, mer penger enn det en hadde på de vanlige investeringsbudsjettene. Nå er det et år siden bystyret vedtok å bevilge 60 friske millioner til sykkelsatsingen. Flertallet i bystyret stemte da for å hente en del av det oppmagasinerte overskuddet fra Stavanger Parkering og bruke det til å gjennomføre sykkelstrategien. Med penger på bordet og en ferdig utviklet plan skulle en tro at det bare var å kjøre i gang.

Hva går egentlig planen ut på? Les videre

facebooktwittermail