Månedlige arkiver: oktober 2013

Hva skal vi bruke lottogevinsten til?

Publisert i Rogalands Avis 22.10.2013

hva skal vi bruke lottogevinsten til?Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet tok ikke i bruk sin åttende og siste sjanse til å gi Norge en ny kurs. Det siste budsjettet de etterlot seg er stort sett bare en fortsettelse av det gamle.

Noen av bevilgningene under Olje- og energidepartementet illustrerer totalbildet: Det ble gitt 10 ekstra millioner til Petoro og Oljedirektoratet og 10 millioner til et nytt forskningssenter ved Universitetet her i Stavanger. Forskningssenteret skal bidra til økt oljeutvinning, slike signaler er ikke til å ta feil av.

Alle som skal investere i næringsutvikling, produktutvikling, utdanning og forskning i Norge får bekreftet at i overskuelig framtid ligger de største mulighetene i petroleumssektoren. Alle som vurderer å satse innen bærekraft og fornybar teknologi får bekreftet at de fortsatt står overfor dårligere politisk støtte og dårligere rammevilkår, enn om de hadde satset innen olje og gass.

Selvsagt utnytter de rødgrønne mulighetene som ligger i et avslutningsbudsjett. De retter søkelyset mot Høyres og FrPs pengebruk gjennom en tilsynelatende restriktiv praktisering av handlingsregelen. Les videre

facebooktwittermail

Ekstremvekst diktert fra Forus?

Publisert i Rogalands Avis 08.10.2013

ekstremvekst diktert fra ForusI neste bystyremøte skal vi behandle en sak om framskriving av folkemengden i Stavanger. Framskriving vil si å vedta en prognose for hvordan folketallet skal utvikle seg. Denne framskrivningen skal så legges til grunn for planleggingen i Stavanger framover.

Rådmannens forslag til politikerne er at vi skal legge opp til en vekst på hele 1,9% hvert år fram til 2030.  Folkemengden skal øke med 47.000 til 177.000 i 2030, dette vil bli en vesentlig sterkere vekst enn det vi har opplevd tidligere i Stavanger kommune. Rådmannen antar at det vil bli vekst i alle aldersgrupper, antar at utflyttingen vil stoppe og antar at fruktbarheten vil øke fra 1,8 til 2 barn pr kvinne. Elevtallet vil på disse 17 årene øke med 5200 elever, nesten en doblet vekst i forhold til de forrige 17 årene da  det økte med bare 2800. I løpet av de neste 17 årene vil det bli behov for mer enn 10 nye store skoler til disse elevene. Det vil også bli behov for 20 nye 150 barns barnehager. Les videre

facebooktwittermail