Månedlige arkiver: april 2013

Vi flyr med bind for øynene.

Skrevet sammen med Per Hassel Sørensen, publisert i Rogalands Avis 23.04.2013

Motorisert transport er en viktig kilde til menneskeskapte klimaendringer. Hvis vi kjører med en bil som går på et fossilt engangsdrivstoff slippes det ut CO2 og NOX og litt av enkelte andre  klimagasser. Store motorer og tunge kjøretøy slipper selvsagt ut mest klimagasser pr kilometer, derfor har vi utviklet et avgiftsystem som belønner lette kjøretøy med lavt forbruk, avgiftsystemet skal bidra til at utslippet av klimagasser begrenses.

Et fly slipper også ut CO2 og NOX, men ettersom utslippene kommer høyere oppe i atmosfæren gir dette en annen effekt enn tilsvarende utslipp nede på bakken. Det forskes kontinuerlig på hvilken klimaeffekt disse utslippene har.  Vi vet nå at CO2 utslipp fra fly må multipliseres med en faktor for å gjøre det sammenlignbart med veitrafikk . I en helt fersk rapport fra den offentlig utnevnte Airport-Commision i Storbritannia angis det en faktor på 2,5. Dette betyr at en liter drivstoff som blir brent opp i et fly har 2,5 ganger så stor klimaeffekt som om den samme literen blir brent opp i en bilmotor. Les videre

facebooktwittermail

Svaret er bilveier, hva var spørsmålet?

Skrevet sammen med Hanna E. Marcussen, publisert i Rogalands Avis 09.04.2013.

Fredag i denne uken lanserer regjeringen Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. De tre regjeringspartiene har de siste ukene lekket ut endel av godbitene, dette er de sakene de håper skal skaffe dem velgere i september. Vi ser hvor dette bærer, og dette er ikke betryggende.

NTP er i dag det fremste politiske verktøyet for den norske samferdselspolitikken. Denne planen lages likevel ikke med utgangspunkt i et helhetsperspektiv der miljøet, innbyggernes ønsker og framtidig behov står i sentrum, nei den lages med utgangspunkt i transportetatenes ønskelister for sine respektive sektorer.

Avinor argumenterer for å bygge ut flyplassene og Jernbaneverket for utbygging av jernbanenettet. Dermed blir dette en kamp hvor nesten alle bidrar for å presse bevilgningene opp, både gode og mindre gode kjøttbiter blir kastet i den samme gryta, resultatet blir ikke bra. Det kan se  ut som om regjeringen mener transport er et gode i seg selv, et mål, og ikke et virkemiddel for å realisere en målsetning. Les videre

facebooktwittermail