Månedlige arkiver: desember 2012

Hva kan vi kan tillate oss å gjøre mot dyr?

Publisert i Rogalands Avis 18.12.2012

Miljøpartiet De Grønne i Stavanger har denne høsten blitt spurt om det er så at vi bare tenker på sykling. Dette er ikke så merkelig, vi har stått skikkelig på for sykkeltiltak og mer penger til sykling, målet med dette er at sykkelandelen kan økes for å bedre helse og redusere utslipp og køer.

Men de som leser budsjettforslaget vårt for Stavanger vil se at dette bare er en liten del av politikken vår, vi har en god og sammenhengende politikk også innen områder som levekår, oppvekst og kultur.  Vi er solidaritetspartiet, vi er opptatt av at barn og barnebarn skal få de samme mulighetene som det vi har i dag.

De som leser budsjettet vil også se at vi som eneste parti i Stavanger ville vi gi driftsstøtte til Dyrenes Hus på Hinna. Les videre

facebooktwittermail

Er det nok å legge penger på bordet?

Publisert i Rogalands Avis 04.12.2012

Stavanger fikk våren 2012 sin sykkelstrategi, Miljøpartiet De Grønne fikk med seg flertallet i bystyret på 6 viktige endringer, planen ble mer helhetlig med fokus på trafikksikkerhet og sykkelparkeringsplasser. Gjennom Sykkeltrategien har vi bestemt at sykkelandelen skal økes med en tredjedel innen 2015. Økt sykkelandel gir bedre helse, reduserte klimautslipp og færre køer.

Rådmannen har gjennom Handlings og økonomiplanen satt av endel ekstra penger til dette. Posisjonen har videre foreslått å ta 50 millioner fra egenkapitalen i Stavanger Parkering og bruke dette til sykkelinnvesteringer. Dette er et sprekt forslag som peker i riktig retning.

Men for å få flere til å sykle må også selve syklingen løftes fram. Syklister må verdsettes, byen må vise at man ønsker dette. Les videre

facebooktwittermail