Kategoriarkiv: Kronikker

Trenger vi egentlig Rogfast?

Publisert i Rogalands Avis 13.08.2013

I helga opplevde vi det igjen. Brann i vogntog i Byfjordtunnelen, mange engstelige holdt pusten for å høre hvor alvorlig dette var. Vi fikk raskt lange køer på begge sider.

Aftenbladet hadde i mars en leder med tittelen: ”Region med tunnelsyn”. Tunnelsyn er som kjent noe vi kan få hvis promillen er høy, hvem er det som er ruset, og på hva?

Vi vanlige dødelige fikk først høre om Rogfast som noe man diskuterte på Solamøtene. Oljeindustrien trengte en raskere og sikrere forbindelse mellom Stavanger og Bergen. Første gang vi leste at det var foreslått en sammenhengende tunnel fra Randaberg til Bokn hørtes dette ut som en dårlig vits. Men på de årlige Solamøtene kunne politikere fra Rogaland stå fram og høste applaus, de forsikret oljeindustriens folk at dette var noe de skulle slåss for, dette var en  regional kampsak. Rogaland kunne ikke puste eller utvikle seg videre hvis vi ikke fikk en 25 kilometer lang tunnel på 392 meters dyp.

For å få dette på plass ble det bestilt en skreddersydd rapport som selvfølgelig ble presentert på Solamøtet. Dette var i 2009. Les videre

facebooktwittermail

Vi vil ha Europas beste bysykkelordning.

Publisert i Rogalands Avis 30.07.2013

Det er ganske lenge til jul, men som innbyggere i Stavanger kan vi nå få oppfylt et ønske som ikke behøver koste byen en krone.
Vi ønsker oss verdens beste bysykkelordning!

På årets togferie gjennom Europa la vi inn sykkelturer. Vi leide vanlige sykler på den danske øya Samsø og syklet langs Elbe fra Dresden til Tsjekkia. Men også i byene i Europa kan en se at de gjør mye for å redusere bilkjøringen, vi finner gjennomgående sykkeltraseer og grupper med syklister som sykler med dokumentmappe eller skulderveske. I en del byer har det dukket opp et nytt fenomen, bysykler.

12. mars 2012 vedtok bystyret i Stavanger ”Sykkelstrategi for Stavanger 2011-2015”,  andelen hverdagsreiser med sykkel skal økes fra 12 til 16% innen 2015. Etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne ble også setningen ”Innføre bysykkelordning i perioden” tatt med. Vi hadde i juni besøk av 2 mulige leverandører, planleggingen er nå i gang.

Allerede ved fergeterminalen i Hirtshals ser vi bysykler. Hirtshals er en del av Hjørring kommune, her er bysyklene grønne, robuste og enkle. Bysykkelordningen ser ut til å være godt utbygd, de har for eksempel bysykler på alle de små stoppestedene langs den  Nordjyske Jernbane. Disse bysyklene kan lånes akkurat som en handlevogn, du kan putte på en mynt, justere setehøyden og sykle i vei. Les videre

facebooktwittermail

Har vi noe å lære?

Publisert i Rogalands Avis 16.07.2013

Denne uka har jeg feriert i Europa. Akkurat nå sitter jeg i en koselig stue i kulturområdet Neustadt i Dresden, ferien er en interrailsykkelferie.

Vi som bor i tog-ulandet Norge tror gjerne at Europa først og fremst er flyplasser og motorveier, og at bil er nødvendig. Det stemmer ikke, den skinnegående transporten er eldst og svært godt utbygd. Ser vi på et togkart over for eksempel Tyskland er det som et fiskegarn, med tog når vi nesten hver avkrok. Selv om Nord-Jæren er et stykke ifra er det mulig for oss å oppleve tog-Europa. Fra og med denne uken kan vi glede oss over daglige avganger med båt fra Risavika, og fra Hirtshals kan vi suse videre med tog til København, Berlin, Praha eller Roma. I Europa har alle jernbaneselskap utenom NSB forstått at mange som bruker tog også bruker sykkel. Derfor har togene god plass til sykler. Vi valgte likevel å leie sykler lokalt på denne turen. Les videre

facebooktwittermail

Vi flyr med bind for øynene.

Skrevet sammen med Per Hassel Sørensen, publisert i Rogalands Avis 23.04.2013

Motorisert transport er en viktig kilde til menneskeskapte klimaendringer. Hvis vi kjører med en bil som går på et fossilt engangsdrivstoff slippes det ut CO2 og NOX og litt av enkelte andre  klimagasser. Store motorer og tunge kjøretøy slipper selvsagt ut mest klimagasser pr kilometer, derfor har vi utviklet et avgiftsystem som belønner lette kjøretøy med lavt forbruk, avgiftsystemet skal bidra til at utslippet av klimagasser begrenses.

Et fly slipper også ut CO2 og NOX, men ettersom utslippene kommer høyere oppe i atmosfæren gir dette en annen effekt enn tilsvarende utslipp nede på bakken. Det forskes kontinuerlig på hvilken klimaeffekt disse utslippene har.  Vi vet nå at CO2 utslipp fra fly må multipliseres med en faktor for å gjøre det sammenlignbart med veitrafikk . I en helt fersk rapport fra den offentlig utnevnte Airport-Commision i Storbritannia angis det en faktor på 2,5. Dette betyr at en liter drivstoff som blir brent opp i et fly har 2,5 ganger så stor klimaeffekt som om den samme literen blir brent opp i en bilmotor. Les videre

facebooktwittermail

Svaret er bilveier, hva var spørsmålet?

Skrevet sammen med Hanna E. Marcussen, publisert i Rogalands Avis 09.04.2013.

Fredag i denne uken lanserer regjeringen Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. De tre regjeringspartiene har de siste ukene lekket ut endel av godbitene, dette er de sakene de håper skal skaffe dem velgere i september. Vi ser hvor dette bærer, og dette er ikke betryggende.

NTP er i dag det fremste politiske verktøyet for den norske samferdselspolitikken. Denne planen lages likevel ikke med utgangspunkt i et helhetsperspektiv der miljøet, innbyggernes ønsker og framtidig behov står i sentrum, nei den lages med utgangspunkt i transportetatenes ønskelister for sine respektive sektorer.

Avinor argumenterer for å bygge ut flyplassene og Jernbaneverket for utbygging av jernbanenettet. Dermed blir dette en kamp hvor nesten alle bidrar for å presse bevilgningene opp, både gode og mindre gode kjøttbiter blir kastet i den samme gryta, resultatet blir ikke bra. Det kan se  ut som om regjeringen mener transport er et gode i seg selv, et mål, og ikke et virkemiddel for å realisere en målsetning. Les videre

facebooktwittermail

Parker piggene i dag

Publisert i Rogalands Avis 26.03.2013

Sola kommer nå høyere for hver dag, det er tydelig at våren er i anmarsj. Likevel er det en stor andel av bilistene som kjører rundt med pigger i hjulene.

I følge Statens Vegvesen brukte 27,8% piggdekk i Stavanger/Sandnes vinteren 2012. I Oslo var det på samme tid 15,1%, og i Bergen 16,6%. Disse byene har innført piggdekkgebyr. Oslo har også miljøfartsgrenser.

Denne vinteren har vi knapt hatt snøfall i Stavanger, muligheten til å trene seg til å beherske glatt føre er liten. Dette gir mange en usikkerhetsfølelse, det ser ut til at redselen for å oppleve glatt føre gir en høy piggdekkandel selv om det reelle behovet for pigger har gått ned.

Hvorfor er dette noe å mase om? Jo, piggdekk forårsaker helseproblem for befolkningen.

Mens jeg skriver dette kan jeg se på internett at Stavanger akkurat i dette øyeblikk har ”mye luftforurensing” og ”helserisiko foreligger”. Kurvene peker oppover. Les videre

facebooktwittermail

Planleggerne saboterer syklingen

Skrevet sammen med Per Hassel Sørensen, publisert i Rogalands Avis 26.02.2013

Bystyret i Stavanger vedtok for et år siden en strategi for sykling med en målsetting om at sykkelandelen skal økes til 16% innen utgangen av 2015. Dette er et barskt mål som krever stor innsats hvis vi skal ha håp om å lykkes.

Fylkestinget har vedtatt lignende målsettinger. Også på Stortinget er det vedtatt at andelen syklende og gående skal opp. Økt sykkelandel vil redusere klimautslipp, kutte køer og bedre helsen.

Storting og departement har laget en rekke lover og forskrifter for å sikre at det blir tatt hensyn til de myke trafikantene i nye vegprosjekter. «Forskrift om anlegg av offentlig veg», en forskrift til Veglovens §13 sier: «Ved planlegging og utbygging av vegnettet skal det fastlegges hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles.» Hvordan dette skal gjøres i praksis er presisert i ulike håndbøker, for eksempel Håndbok 017 og Håndbok 021. I den siste kan en lese: «Tilbud for gang og sykkeltrafikken skal avklares i overordnet plan. Gang- og sykkelveg føres i egen tunell, alternativt i samme tunell skilt med rekkverk fra biltrafikken, eller i en trase i dagen».

For noen uker siden presenterte Statens Vegvesen Ryfastprosjektet i et møte i Rådhuset. På spørsmål fra Miljøpartiet De Grønne om hva syklistene skal gjøre den dagen Ryfast åpner og fergene forsvinner ble det tydelig at dette hadde man ikke tenkt på. Les videre

facebooktwittermail

Hvor er De Grønne?

Publisert i Rogalands Avis 12.02.2013

Det er nå bare et drøyt halvår til Stortingsvalget. Mange nettaviser legger i disse dager siste finpuss på sine valgomater, de tegner opp linjer med Rødt i venstre ende og FrP i høyre ende. Hvor hører så Miljøpartiet De Grønne til på denne linja? Dette er det umulig å svare på, det politiske landskapet i Norge kan ikke lenger tegnes opp som en strek.

Omkring 1970 vokste det fram en ny grønn akse i politikken, dette var tiden da miljøspørsmålene ble satt på den politiske dagsordenen. Endel av den grønne bevegelsen kan også spores tilbake til 68-opprøret. Et eksempel på dette er den berømte studentopprørslederen i Paris, Daniel Cohn-Bendit. Han er i dag gruppeleder for den grønne gruppa i Europaparlamentet. I tillegg ble tenkere som Arne Næss og Mahatma Gandhi sentrale inspirasjonskilder for grønne politikere.

Andre viktige impulser for de grønne pionerene var biologen Rachel Carsons berømte bok “Silent Spring” fra 1962 og ikke minst Romaklubbens “Limits to growth” fra 1970. Omtrent samtidig fikk vi for første gang se bilder av jorden tatt fra verdensrommet, kanskje var også månereisene med på å vekke en forståelse av at jordkloden er et sårbart system med begrensede ressurser?

De første grønne partiene i Europa dukket opp rett etter 1970, i Norge fikk vi Miljøpartiet De Grønne i 1988. Les videre

facebooktwittermail

Dagens solskinnshistorie.

Publisert i Rogalands Avis 29.01.2013.

I dag tenkte jeg å fortelle en solskinnshistorie, uten klaging på andre politikere, uten pekefingre og uten svartmaling.

Dette fordi noen har spurt: Er Miljøpartiet De Grønne misfornøyd med alt? Cruisebåter i indre havn, unødig bilkjøring, oljeavhengigheten, manglende klimasatsing. Jo, det er mye å gå løs på i denne byen. Men nå altså en solskinnshistorie. Hvordan skal vi velge ut denne? Det er mange kandidater. Solskinnshistorien bør være en positiv trend, noe som går bedre enn før. Les videre

facebooktwittermail

Vi har ikke tid til å furte.

Publisert i Rogalands Avis 15.01.2013

For noen uker siden opplevde vi en politisk spurt etter bybaneballen. Etter avstemningen i fylkestinget ble ballen tatt av banen av departementet. Så nå venter vi på at samferdselsministeren tar et utspark.

Men denne kampen var kanskje mer enn enkelte tålte. Noen er nå fornærmet over at andre ikke feirer, andre klager over uvennlige blikk, og ordførerne er fornærmet over at ministeren ikke har tid til å ønske dem velkommen til departementet. Imens bidrar den oljesmurte veksten til at køene og klimautslippene vokser.

Politikere i fylkestinget, i Sandnes og i Stavanger bør imens bruke tiden på utfordringene med de grepene vi vet vil virke. Bybane eller bussway vil uansett ikke ordne alt, og uansett variant vil dette ligge et stykke fram i tid. Les videre

facebooktwittermail