Kategoriarkiv: Kronikker

Karbonboblen vil ramme Stavanger

Publisert i Rogalands Avis 07.05.2014

Karbonboblen truer StavangerI løpet av de 2 siste årene har klimadebatten fått et nytt begrep, karbonboblen. Denne boblen tar utgangspunkt i regnestykket som det internasjonale energibyrået IEA og mange andre har satt opp. Tallene viser at verdens klima maksimalt tåler at atmosfæren blir tilført 565 gigatonn karbon, dette for at vi fortsatt skal ha en 50% sjanse til å ikke overskride 2 graders global temperaturøkning. De kartlagte reservene av olje, kull og gass utgjør ca 3000 gigatonn. Disse reservene er en del av de bokførte verdiene i energiselskapene, og verdiene er basert på at alle forekomstene kan tappes, selges og brennes.

Men hva skjer når verdenssamfunnet klarer å finne fram til enighet om tiltak som vil redde klimaet? Hva skjer hvis klimatoppmøtet i Paris i 2015 ender med en internasjonal avtale om en karbonskatt som er akkurat effektiv nok til at 2 graders målet fortsatt kan holdes i synsfeltet? Altså en avtale som vil gi håp til klimaflyktninger, og en mulighet for dagens nyfødte, slik at de kanskje kan oppleve tilnærmet samme leveforhold som det vi sitter med i dag?

Den dagen dette skjer vil samtlige olje, gass og kullselskap rase i verdi.

I løpet av 2013 har en rekke banker og finansanalytikere rykket ut og advart om dette; her ligger det en boble som er vesentlig større enn den som sjokkerte bankverdenen i 2008. Det er ikke bare snakk om en nedskrivning av verdier, men også store inntekstbortfall over flere tiår. Dette er karbonboblen, og den vokser seg raskt større. Her finner vi grunnen til at til og med president Obama i fjor gikk ut og advarte mot fortsatte investeringer i fossile selskap. Les videre

facebooktwittermail

Plusskunder vil gi en plussregion

publisert i Rogalands Avis 26.03.2014plusskunder vil gi plussregin

Et solcelleanlegg kan være tilkoblet strømnettet og levere strøm ut på nettet. I 2011 hadde Danmark 467 kvadratmeter med slike solcelleanlegg pr 1000 innbyggere.

I Norge hadde vi på samme tid 0,1 kvadratmeter. 

I Tyskland har tallet på strømprodusenter gått fra noen hundre til flere millioner. De aller fleste av de nye strømprodusentene er vanlige private huseiere som har installert solcellepaneler på hustakene sine. På de beste dagene har solstrømmen dekket 50% av Tysklands totale strømbehov. I Norge forbinder vi solstrøm med noe Rec tapte mye penger på.

Nå er det på høy tid å skrive solstrømkapitlet også i Norge.

En plusskunde er ifølge NVE en strømabonnent som produserer egen strøm, Les videre

facebooktwittermail

Gratis kollektivtransport for alle

Sammen med Erlend Kristensen skrev jeg denne kronikken som ble publisert i Rogalands Avis 12.03.2014


Gratis kollektivtransport for alle

Rogaland Arbeiderpartiet vedtok på sitt årsmøte denne helga at de vil ha gratiskollektivtransport for alle på Nord Jæren. Dette er et glimrende forslag som Arbeiderpartiet skal ha ros for.

Gratis eller såkalt skattefinansiert kollektivtransport er ikke noe nytt. Det finnes flere byer rundt i verden som har dette. Tallinn er et ferskt eksempel, etter en folkeavstemning gjorde de all bruk av kollektivtransport gratis fra starten av 2013. Tallinn har 400 000 innbyggere og er altså en del større enn tettbebyggelsen på Nord Jæren.

I Tallinn er nå 9 av 10 innbyggere fornøyd med ordningen. Antallet som reiser kollektivt hadde sunket i 20 år, i 2013 gikk det opp. Økningen har ikke vært stor, men det viktigste er at de har snudd en negativ trend. Ifølge Tallinns viseborgermester Taavi Aas har de nå fått ny tilflytting og nye inntekter som nesten dekker kostnadene.

 

På Nord-Jæren er det ikke ledighet og fraflytting som er problemet, så vi kan ikke trekke Les videre

facebooktwittermail

Parlamentarisme for dummies

Publisert i Rogalands Avis 15.01.2014

Parlamentarisme for dummiesParlamentarisme, formannskapsmodell, utvalgsmodell, dette er ord som det haster at vi i Stavanger blir fortrolige med.

Den høyredominerte posisjonen i bystyret i Stavanger har nemlig kjørt igang en prosess hvor det ser ut til at målet er å innføre parlamentarisme som styringsform. Vår tvillingby i sør, Sandnes, har allerede utredet dette, de tenker å skifte etter neste valg. Den norske kommuneloven gir nemlig kommunene mulighet til å velge mellom 2 ulike hovedmodeller; parlamentarisme er unntaket som vi finner i Oslo, Bergen og Tromsø. Les videre

facebooktwittermail

Stavanger i utrygge hender

Publisert i Rogalands Avis 17.12.2013

Stavanger i utrygge henderPolitikerne i Stavanger har startet debatten om sentrum. Sentrum er et lite og tett bebygd område, her har vi blant annet trehusbyen Stavanger. Vi skal nå vedta en reguleringsplan for sentrum, en såkalt sentrumsplan.

Fem grupper med arkitekter har fått presentere sine spennende tanker om hvordan sentrum kan bli i framtida. Miljøpartiet De Grønne ser fram til dette arbeidet. Vi er enige i at Stavanger og andre byer må bygges tettere, byene må legges til rette slik at flere kan bo i energivennlige boliger og klare seg uten bil. Byene må ha en best mulig blanding med boliger og arbeidsplasser.

Vi har lite å lære av de områdene som ble bygd ut på 70- og 80-tallet. Eneboliger med store plener og store garasjer er nå like akterutseilt som tømmerhusene fra 1800-tallet. Men reguleringsmessig har vi faktisk en del å lære av de eldste områdene i trehusbyen, dette var en by laget for gåing og sykling. Les videre

facebooktwittermail

Har sykkelsatsingen startet?

Publisert i Rogalands Avis 03.12.2013

har sykkelsatsingen startet?Den 12. mars 2012 vedtok bystyret i Stavanger Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011 – 2015. Som navnet på strategien sier, dette er en satsing som skal gå over 5 år, om 4 uker har vi passert 3 av de 5 årene. Jeg snakker ofte med syklister som er utålmodige, de lurer på hva som skjer.

Opprusting av hovedsykkelveier koster penger, mer penger enn det en hadde på de vanlige investeringsbudsjettene. Nå er det et år siden bystyret vedtok å bevilge 60 friske millioner til sykkelsatsingen. Flertallet i bystyret stemte da for å hente en del av det oppmagasinerte overskuddet fra Stavanger Parkering og bruke det til å gjennomføre sykkelstrategien. Med penger på bordet og en ferdig utviklet plan skulle en tro at det bare var å kjøre i gang.

Hva går egentlig planen ut på? Les videre

facebooktwittermail

Oljefylke eller fornybarfylke?

Publisert i Rogalands Avis 19.11.2013

vindmoellerStadig hører vi folk si at politikere ikke er til å stole på. Hvis vi ser på det som skjedde i fylkesutvalget 05. november kan det se slik ut, fylkespolitikerne i Høyre overrasket da med å si nei til videre vindkraftutbygging i Rogaland. 

I valgkampen holdt politikerne taler om tilrettelegging for fornybarsatsing og forsterking av klimaforliket. Her i Rogaland hørte vi høyrepolitikere si at Rogaland skulle bli et energifylke, med satsing på fornybar energi ved siden av olje og gass. Dette ble for eksempel sagt av Siri Meling i debatten på Oljemuseet den 27. august. Hun gjentok både her og ellers i valgkampen at næringslivet er avhengig av forutsigbare rammebetingelser og at Høyre ikke vil gjøre som den forrige regjeringen, endre spillereglene over natta.

Men nå, bare måneder etter valget sier fylkespolitikerne fra Høyre nei til samtlige nye vindkraftprosjekt i Rogaland. Dette kom fram da de skulle gi en høringsuttalelse til 8 prosjekter som blir konsesjonsbehandlet av NVE. Les videre

facebooktwittermail

Ekstremvekst diktert fra Forus?

Publisert i Rogalands Avis 08.10.2013

ekstremvekst diktert fra ForusI neste bystyremøte skal vi behandle en sak om framskriving av folkemengden i Stavanger. Framskriving vil si å vedta en prognose for hvordan folketallet skal utvikle seg. Denne framskrivningen skal så legges til grunn for planleggingen i Stavanger framover.

Rådmannens forslag til politikerne er at vi skal legge opp til en vekst på hele 1,9% hvert år fram til 2030.  Folkemengden skal øke med 47.000 til 177.000 i 2030, dette vil bli en vesentlig sterkere vekst enn det vi har opplevd tidligere i Stavanger kommune. Rådmannen antar at det vil bli vekst i alle aldersgrupper, antar at utflyttingen vil stoppe og antar at fruktbarheten vil øke fra 1,8 til 2 barn pr kvinne. Elevtallet vil på disse 17 årene øke med 5200 elever, nesten en doblet vekst i forhold til de forrige 17 årene da  det økte med bare 2800. I løpet av de neste 17 årene vil det bli behov for mer enn 10 nye store skoler til disse elevene. Det vil også bli behov for 20 nye 150 barns barnehager. Les videre

facebooktwittermail

Spar penger med grønne tak.

Publisert i Roglands Avis 24.09.2013

Groent_tak_Tou_kuttetKraftige regnskyll har blitt mer og mer vanlig, dette er ikke enestående for Nord-Jæren men noe som rammer hele den nordlige halvkule. Styrtregnet har sammenheng med klimaendringene som gir oss et varmere vær med høyere luftfuktighet. Disse regnskyllene har ført til jordskred og flommer.

Men det er i byene at styrtregn kan bli skikkelig dyrt. Innbyggerne i sentrum av København fikk lørdag 02. juli 2011 et regnskyll som overgikk alt de hadde opplevd tidligere. De offisielle tallene er at det regnet 150mm på 2 timer. Ved hovedbanegården kom det 180 millimeter i løpet av 80 minutter, dette vet jeg fordi jeg var der. Vann sprutet opp fra kummene i gatene.  København har mange restauranter og butikker under gateplan, fortvilte servitører kunne bare se på at restaurantene ble fylt til taket av kloakkvann. Gatene i sentrum var som elver.

Disse 2 timene kostet København 800 millioner Euro, eller 6,4 milliarder norske kroner. Les videre

facebooktwittermail

Hvor lenge skal vi holde øynene lukket?

Publisert i Rogalands Avis 10.09.2013

Mens vi alle har vært opptatt av valgkamp har det kommet andre nyheter som kommer til å bli svært viktige for Rogaland. Lokalavisene her har slått opp at det jubles over at UiS skal få penger til et senter for økt oljeutvinning. Et annet oppslag forteller at det jubles i Statoil over et nytt funn i Barentshavet.

Men i hovedstadspressen har noen av de største oppslagene vært knyttet til den nye IPCC rapporten. Aftenbladet og andre medier her i Rogaland velger ikke overraskende å lukke øynene for dette, på samme måte som de gjerne lukker øynene for issmeltingen i Arktis og hetebølgene som bekymrer resten av Europa. Vi skal tydeligvis håpe at denne elefanten står så stille at vi ikke merker at den fyller hele rommet. Les videre

facebooktwittermail