Kategoriarkiv: Leserbrev

La humla surre

La humla surreLeserbrev publisert i Stavanger Aftenblad 10.06.2014

Vi kunne nylig lese på Stavanger sine egne hjemmesider at kommunen skal bruke mindre gift enn de har gjort. Dette er en gladsak, men i denne nyhetsmeldingen er det også et budskap imellom linjene.

I følge seksjonsleder Felicitas Heimann i Park og vei skal de slutte å bruke giftige sprøytemidler rundt barnehager, ved lekeplasser, og langs vassdrag. Burde det ikke være en selvfølge å ikke bruke gift på slike steder? Har dette virkelig pågått fram til 2014? Sprøytingen som i disse dager foregår langs veikanter og fortau blir ikke nevnt.

I følge Forbrukerrådet er vi verdens giftigste folkeferd. Blodprøver viser at det har vært en kraftig vekst i antallet skadelige kjemikalier i blodet hos nordmenn. Selv om det ikke er så høye verdier av hvert enkelt stoff er det mange forskere som nå roper et kraftig varsko om den såkalte coctaileffekten, vi vet lite om hvordan kjemikaliene virker sammen. Mange av disse stoffene kan føre til skader på arveanlegg og til nedsatt fruktbarhet.

Disse stoffene kommer sannsynligvis fra mat, klær, leker og andre forbruksvarer. Funnene som Forbrukerrådet har gjort har ingen direkte sammenheng med bruken av sprøytemidler i Stavanger, men det minner oss om at ukritisk bruk av giftige kjemikalier er i ferd med å ramme oss på en svært alvorlig måte. Vi må bli mer restriktive. Det burde være en selvfølge å ikke sprøyte med gift der barn og unge ferdes, målet må bli en giftfri kommune.

Dette kommer jeg til å ta opp i Kommunalstyret for miljø og utbygging i møtet i kveld.

Vi vet nå at bruken av giftige sprøytemidler rammer det biologiske mangfoldet. Det at insekter og planter forsvinner vil etterhvert føre til reduserte avlinger, og det vil true selve livsgrunnlaget. De brune nysprøytede veikantene vi ser rundt omkring i Stavanger har en alvorlig pris.

Men det er ikke bare kommunen som har et ansvar. I hagesentrene kan vi se at vanlige innbyggere handler bøttevis med giftige stoffer som de skal bruke på plenene og rundt husveggene, for å føre krig mot arter de ikke liker. At denne krigen også er en krig mot det økosystemet vi er avhengige av tenker de nok ikke over.

I følge Naturvernforbundet har vi 206 biearter i Norge, dette stemmer ikke helt, 12 av disse ser nå ut til å være utryddet. Naturvernforbundet rykker derfor ut og oppfordrer alle hageeiere om å ikke bruke gift, om å plante humlevennlige planter, og å invitere ville planter inn i hagen.

Det har nå blitt moderne å dyrke urter i krukker, da bør vi vel også akseptere urtene som trives i plenen? Det er greit å ha som hobby at plenen kun skal inneholde en eneste type grasplante, men da må dette være basert på luking, og ikke eksperimentering med giftige plantevernmidler.

Et giftfritt Stavanger betyr en by hvor plener og veikanter blomstrer og bier og humler surrer.  Dette gjør det også mulig for Svarttrosten, som er selve symbolet på sommer og trivsel, å fortsette å synge fra murpipene.

Torfinn Ingeborgrud, Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

facebooktwittermail

På skinner til sykehuset.

Publisert i Rogalands Avis 12.02.2014

på skinner til sykehusetStavanger universitetssjukehus ser seg om etter ny tomt, nå gjelder det å stille de rette spørsmålene i tide.

Sett fra et miljø og ressurssynspunkt er det naturlig å spørre hvorfor en ikke kan bygge videre ut på Våland der sykehuset ligger i dag. Etter hvert har det kommet fram mange gode argumenter som taler imot dette. Det blir vanskelig å drive sykehus på en byggeplass, og mange av sykehusbyggene fra 80 tallet er visstnok i dårlig stand. Sykehuset skal altså få en ny plassering, her kan vi ta fram helt blanke ark.

Et moderne sykehus er først og fremst en svært arbeidsintensiv og stor arbeidsplass.

Vi må derfor finne en plassering som er nærmest mulig bostedene til flest mulig av de ansatte, og pasientene. All transport er en kostnad, kan vi oppnå at et stort antall ansatte spaserer eller sykler er dette en god start. Les videre

facebooktwittermail

Gratulerer Stavanger!

Publisert i Rogalands Avis 21.05.2013

I dag skal vi politikere få være med på å gjenåpne barnehagen ved Vålandstårnet. Den nye Vålandshaugen Barnehage er et pilotprosjekt i Framtidens Byer, bygd som et svært energieffektivt passivhus med solfangere, energibrønner og grønt tak.

Bystyret i Stavanger har vedtatt å redusere CO2 ustlippene fra bygg. Dette kan vi oppnå ved å stille større krav både til private og kommunale bygg. Men når nye skoler og barnehager skal behandles i Kommunalstyret for Miljø og Utbygging (KMU) er det dessverre slik at posisjonen i samarbeid med FrP kutter vekk miljø og energitiltakene. Løsninger som vil gi lavere utslipp og gå med overskudd etter 3-5 år blir fjernet for å spare noen kroner i byggeprosjektene. Les videre

facebooktwittermail

Ikke fortjent Stavanger !

Publisert i Rogalands Avis 25.01.2013

Mandag 21.01. forteller Rogalands Avis at Stavanger er en av 17 byer i finalen i Earth Hour City Challenge 2013.

Stavanger kommer er altså med i finalen i en kåring om å være best på bærekraft og best på klimapolitikk. Dette er det vanskelig å fatte, noe jeg sa til journalisten som ringte. Men etter å ha undersøkt mer fant jeg ut at vurderingsgrunnlaget er begrenset til Miljø og klimaplanen som ble vedtatt i juni 2010. Det var også kun 7 av landets kommuner som tok arbeidet med å melde på sine klimaplaner, og av disse kom 3 med i finalen.

Det er hyggelig at WWF liker Stavanger sin klimaplan. Klimaplanen sier at Stavanger skal kutte sine klimautslipp med 20% før 2020 sammenlignet med 1991, og at mesteparten av dette må skje i transportsektoren.  Vi vet nå at dette er en beskjeden målsetting, det er mindre enn det FN mener er nødvendig for å holde den globale oppvarmingen under 2grader.

Problemet er at flertallspartiene i Stavanger snakker med 2 tunger i denne saken. Les videre

facebooktwittermail

Det er Rogalands Avis som er ahistoriske

Publisert i Rogalands Avis 09.01.2013 som et svar på denne lederen:

http://www.rogalandsavis.no/meninger/leder/article6428665.ece 

Ra hevder i sin lederartikkel 07.01. at jeg misforstår både hva et museum er og hva det skal brukes til.

ICOM (det internasjonale museumsrådet) bruker denne definisjonen «Eit museum er ein ikkje-kommersiell, permanent institusjon som skal tena samfunnet og samfunnsutviklinga». I NOU 1996 nr7 om museer kan vi lese at de skal skape «innsyn i og ansvarskjensle for biologisk mangfald og økologisk samspel»

Det private Oljemuseet oppfyller slik det er nå ikke disse definisjonene. Dette til tross for at de fikk gratis tomt midt i sentrum.  Vi bør da kunne kreve noe tilbake.

Rogalands Avis hevder videre at jeg vil forby det jeg ikke liker. Det stemmer ikke, jeg har fokusert på det som mangler i Oljemuseet. Les videre

facebooktwittermail

Vi må sikte på nytt Ingebjørg Folgerød.

Ingebjørg Folgerød forklarer 20.08. at det er et ekte engasjement og bekymring for klimaendringene som ligger bak debattinnleggene hennes 10.08 og 20.08. Likevel er eneste oppskrift at vi skal produsere mer gasskraft og unngå elektriske biler. Mener Ingebjørg Folgerød at dette er viktige bidrag til å løse  klimaproblemene?

Hun serverer også nye faktafeil:

Gasskraftverket på Kårstø, som kostet 2 milliarder av fellesskapets penger, slapp unna krav om CO2 fangst. Likevel har gasskraftverket stått i ro fra mai 2011. Les videre

facebooktwittermail

MER LETTKJØPT VRØVL

Publisert i Stavanger Aftenblad 16.08.2012

Ingebjørg Folgerød, ansatt og styremedlem i bilfirmaet Brødrene Kverneland og styremedlem i Stavanger Høyre er i et innlegg fredag bekymret fordi det er så mye lettkjøpt vrøvl i energidebatten. 

Med sine egne påstander og utelatelser tilføyer hun en ny solid porsjon av samme slag. Hun tar opp vanskelige temaer, det er derfor trist at lista legges ned på dette nivået.

Her er hennes enkle fakta: Les videre

facebooktwittermail