Forfatterarkiv: Torfinn

La humla surre

La humla surreLeserbrev publisert i Stavanger Aftenblad 10.06.2014

Vi kunne nylig lese på Stavanger sine egne hjemmesider at kommunen skal bruke mindre gift enn de har gjort. Dette er en gladsak, men i denne nyhetsmeldingen er det også et budskap imellom linjene.

I følge seksjonsleder Felicitas Heimann i Park og vei skal de slutte å bruke giftige sprøytemidler rundt barnehager, ved lekeplasser, og langs vassdrag. Burde det ikke være en selvfølge å ikke bruke gift på slike steder? Har dette virkelig pågått fram til 2014? Sprøytingen som i disse dager foregår langs veikanter og fortau blir ikke nevnt.

I følge Forbrukerrådet er vi verdens giftigste folkeferd. Blodprøver viser at det har vært en kraftig vekst i antallet skadelige kjemikalier i blodet hos nordmenn. Selv om det ikke er så høye verdier av hvert enkelt stoff er det mange forskere som nå roper et kraftig varsko om den såkalte coctaileffekten, vi vet lite om hvordan kjemikaliene virker sammen. Mange av disse stoffene kan føre til skader på arveanlegg og til nedsatt fruktbarhet.

Disse stoffene kommer sannsynligvis fra mat, klær, leker og andre forbruksvarer. Funnene som Forbrukerrådet har gjort har ingen direkte sammenheng med bruken av sprøytemidler i Stavanger, men det minner oss om at ukritisk bruk av giftige kjemikalier er i ferd med å ramme oss på en svært alvorlig måte. Vi må bli mer restriktive. Det burde være en selvfølge å ikke sprøyte med gift der barn og unge ferdes, målet må bli en giftfri kommune.

Dette kommer jeg til å ta opp i Kommunalstyret for miljø og utbygging i møtet i kveld.

Vi vet nå at bruken av giftige sprøytemidler rammer det biologiske mangfoldet. Det at insekter og planter forsvinner vil etterhvert føre til reduserte avlinger, og det vil true selve livsgrunnlaget. De brune nysprøytede veikantene vi ser rundt omkring i Stavanger har en alvorlig pris.

Men det er ikke bare kommunen som har et ansvar. I hagesentrene kan vi se at vanlige innbyggere handler bøttevis med giftige stoffer som de skal bruke på plenene og rundt husveggene, for å føre krig mot arter de ikke liker. At denne krigen også er en krig mot det økosystemet vi er avhengige av tenker de nok ikke over.

I følge Naturvernforbundet har vi 206 biearter i Norge, dette stemmer ikke helt, 12 av disse ser nå ut til å være utryddet. Naturvernforbundet rykker derfor ut og oppfordrer alle hageeiere om å ikke bruke gift, om å plante humlevennlige planter, og å invitere ville planter inn i hagen.

Det har nå blitt moderne å dyrke urter i krukker, da bør vi vel også akseptere urtene som trives i plenen? Det er greit å ha som hobby at plenen kun skal inneholde en eneste type grasplante, men da må dette være basert på luking, og ikke eksperimentering med giftige plantevernmidler.

Et giftfritt Stavanger betyr en by hvor plener og veikanter blomstrer og bier og humler surrer.  Dette gjør det også mulig for Svarttrosten, som er selve symbolet på sommer og trivsel, å fortsette å synge fra murpipene.

Torfinn Ingeborgrud, Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

facebooktwittermail

Karbonboblen vil ramme Stavanger

Publisert i Rogalands Avis 07.05.2014

Karbonboblen truer StavangerI løpet av de 2 siste årene har klimadebatten fått et nytt begrep, karbonboblen. Denne boblen tar utgangspunkt i regnestykket som det internasjonale energibyrået IEA og mange andre har satt opp. Tallene viser at verdens klima maksimalt tåler at atmosfæren blir tilført 565 gigatonn karbon, dette for at vi fortsatt skal ha en 50% sjanse til å ikke overskride 2 graders global temperaturøkning. De kartlagte reservene av olje, kull og gass utgjør ca 3000 gigatonn. Disse reservene er en del av de bokførte verdiene i energiselskapene, og verdiene er basert på at alle forekomstene kan tappes, selges og brennes.

Men hva skjer når verdenssamfunnet klarer å finne fram til enighet om tiltak som vil redde klimaet? Hva skjer hvis klimatoppmøtet i Paris i 2015 ender med en internasjonal avtale om en karbonskatt som er akkurat effektiv nok til at 2 graders målet fortsatt kan holdes i synsfeltet? Altså en avtale som vil gi håp til klimaflyktninger, og en mulighet for dagens nyfødte, slik at de kanskje kan oppleve tilnærmet samme leveforhold som det vi sitter med i dag?

Den dagen dette skjer vil samtlige olje, gass og kullselskap rase i verdi.

I løpet av 2013 har en rekke banker og finansanalytikere rykket ut og advart om dette; her ligger det en boble som er vesentlig større enn den som sjokkerte bankverdenen i 2008. Det er ikke bare snakk om en nedskrivning av verdier, men også store inntekstbortfall over flere tiår. Dette er karbonboblen, og den vokser seg raskt større. Her finner vi grunnen til at til og med president Obama i fjor gikk ut og advarte mot fortsatte investeringer i fossile selskap. Les videre

facebooktwittermail

Plusskunder vil gi en plussregion

publisert i Rogalands Avis 26.03.2014plusskunder vil gi plussregin

Et solcelleanlegg kan være tilkoblet strømnettet og levere strøm ut på nettet. I 2011 hadde Danmark 467 kvadratmeter med slike solcelleanlegg pr 1000 innbyggere.

I Norge hadde vi på samme tid 0,1 kvadratmeter. 

I Tyskland har tallet på strømprodusenter gått fra noen hundre til flere millioner. De aller fleste av de nye strømprodusentene er vanlige private huseiere som har installert solcellepaneler på hustakene sine. På de beste dagene har solstrømmen dekket 50% av Tysklands totale strømbehov. I Norge forbinder vi solstrøm med noe Rec tapte mye penger på.

Nå er det på høy tid å skrive solstrømkapitlet også i Norge.

En plusskunde er ifølge NVE en strømabonnent som produserer egen strøm, Les videre

facebooktwittermail

Gratis kollektivtransport for alle

Sammen med Erlend Kristensen skrev jeg denne kronikken som ble publisert i Rogalands Avis 12.03.2014


Gratis kollektivtransport for alle

Rogaland Arbeiderpartiet vedtok på sitt årsmøte denne helga at de vil ha gratiskollektivtransport for alle på Nord Jæren. Dette er et glimrende forslag som Arbeiderpartiet skal ha ros for.

Gratis eller såkalt skattefinansiert kollektivtransport er ikke noe nytt. Det finnes flere byer rundt i verden som har dette. Tallinn er et ferskt eksempel, etter en folkeavstemning gjorde de all bruk av kollektivtransport gratis fra starten av 2013. Tallinn har 400 000 innbyggere og er altså en del større enn tettbebyggelsen på Nord Jæren.

I Tallinn er nå 9 av 10 innbyggere fornøyd med ordningen. Antallet som reiser kollektivt hadde sunket i 20 år, i 2013 gikk det opp. Økningen har ikke vært stor, men det viktigste er at de har snudd en negativ trend. Ifølge Tallinns viseborgermester Taavi Aas har de nå fått ny tilflytting og nye inntekter som nesten dekker kostnadene.

 

På Nord-Jæren er det ikke ledighet og fraflytting som er problemet, så vi kan ikke trekke Les videre

facebooktwittermail

På skinner til sykehuset.

Publisert i Rogalands Avis 12.02.2014

på skinner til sykehusetStavanger universitetssjukehus ser seg om etter ny tomt, nå gjelder det å stille de rette spørsmålene i tide.

Sett fra et miljø og ressurssynspunkt er det naturlig å spørre hvorfor en ikke kan bygge videre ut på Våland der sykehuset ligger i dag. Etter hvert har det kommet fram mange gode argumenter som taler imot dette. Det blir vanskelig å drive sykehus på en byggeplass, og mange av sykehusbyggene fra 80 tallet er visstnok i dårlig stand. Sykehuset skal altså få en ny plassering, her kan vi ta fram helt blanke ark.

Et moderne sykehus er først og fremst en svært arbeidsintensiv og stor arbeidsplass.

Vi må derfor finne en plassering som er nærmest mulig bostedene til flest mulig av de ansatte, og pasientene. All transport er en kostnad, kan vi oppnå at et stort antall ansatte spaserer eller sykler er dette en god start. Les videre

facebooktwittermail

Parlamentarisme for dummies

Publisert i Rogalands Avis 15.01.2014

Parlamentarisme for dummiesParlamentarisme, formannskapsmodell, utvalgsmodell, dette er ord som det haster at vi i Stavanger blir fortrolige med.

Den høyredominerte posisjonen i bystyret i Stavanger har nemlig kjørt igang en prosess hvor det ser ut til at målet er å innføre parlamentarisme som styringsform. Vår tvillingby i sør, Sandnes, har allerede utredet dette, de tenker å skifte etter neste valg. Den norske kommuneloven gir nemlig kommunene mulighet til å velge mellom 2 ulike hovedmodeller; parlamentarisme er unntaket som vi finner i Oslo, Bergen og Tromsø. Les videre

facebooktwittermail

Stavanger i utrygge hender

Publisert i Rogalands Avis 17.12.2013

Stavanger i utrygge henderPolitikerne i Stavanger har startet debatten om sentrum. Sentrum er et lite og tett bebygd område, her har vi blant annet trehusbyen Stavanger. Vi skal nå vedta en reguleringsplan for sentrum, en såkalt sentrumsplan.

Fem grupper med arkitekter har fått presentere sine spennende tanker om hvordan sentrum kan bli i framtida. Miljøpartiet De Grønne ser fram til dette arbeidet. Vi er enige i at Stavanger og andre byer må bygges tettere, byene må legges til rette slik at flere kan bo i energivennlige boliger og klare seg uten bil. Byene må ha en best mulig blanding med boliger og arbeidsplasser.

Vi har lite å lære av de områdene som ble bygd ut på 70- og 80-tallet. Eneboliger med store plener og store garasjer er nå like akterutseilt som tømmerhusene fra 1800-tallet. Men reguleringsmessig har vi faktisk en del å lære av de eldste områdene i trehusbyen, dette var en by laget for gåing og sykling. Les videre

facebooktwittermail

Har sykkelsatsingen startet?

Publisert i Rogalands Avis 03.12.2013

har sykkelsatsingen startet?Den 12. mars 2012 vedtok bystyret i Stavanger Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011 – 2015. Som navnet på strategien sier, dette er en satsing som skal gå over 5 år, om 4 uker har vi passert 3 av de 5 årene. Jeg snakker ofte med syklister som er utålmodige, de lurer på hva som skjer.

Opprusting av hovedsykkelveier koster penger, mer penger enn det en hadde på de vanlige investeringsbudsjettene. Nå er det et år siden bystyret vedtok å bevilge 60 friske millioner til sykkelsatsingen. Flertallet i bystyret stemte da for å hente en del av det oppmagasinerte overskuddet fra Stavanger Parkering og bruke det til å gjennomføre sykkelstrategien. Med penger på bordet og en ferdig utviklet plan skulle en tro at det bare var å kjøre i gang.

Hva går egentlig planen ut på? Les videre

facebooktwittermail

Oljefylke eller fornybarfylke?

Publisert i Rogalands Avis 19.11.2013

vindmoellerStadig hører vi folk si at politikere ikke er til å stole på. Hvis vi ser på det som skjedde i fylkesutvalget 05. november kan det se slik ut, fylkespolitikerne i Høyre overrasket da med å si nei til videre vindkraftutbygging i Rogaland. 

I valgkampen holdt politikerne taler om tilrettelegging for fornybarsatsing og forsterking av klimaforliket. Her i Rogaland hørte vi høyrepolitikere si at Rogaland skulle bli et energifylke, med satsing på fornybar energi ved siden av olje og gass. Dette ble for eksempel sagt av Siri Meling i debatten på Oljemuseet den 27. august. Hun gjentok både her og ellers i valgkampen at næringslivet er avhengig av forutsigbare rammebetingelser og at Høyre ikke vil gjøre som den forrige regjeringen, endre spillereglene over natta.

Men nå, bare måneder etter valget sier fylkespolitikerne fra Høyre nei til samtlige nye vindkraftprosjekt i Rogaland. Dette kom fram da de skulle gi en høringsuttalelse til 8 prosjekter som blir konsesjonsbehandlet av NVE. Les videre

facebooktwittermail